Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (15. märts)

Esmaspäeval, 15. märtsil Saaremaale Terviseameti andmetel uusi positiivseid koroonatesti tulemusi ei lisandunud. Kokku tehti 40 testi. Pühapäeval, 14. märtsil oli Saare maakonnas uusi nakatunuid 22 (teste kokku 146), kellest 19 viibivad Saaremaal ja 1 Muhus. Eestis oli 15. märtsil esmaseid positiivseid teste kokku 1281. Kuressaare Haiglas oli 15. märtsi hommiku seisuga ravil 23 COVID-19 positiivset patsienti.

Saare maakonnas oli tänahommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 5118 inimesele, kellest 1032 on saanud mõlemad doosid.

Koolimajas saavad õppetööd jätkata hariduslike erivajadustega õpilased. Vallavalitsuse hallatavad lasteaiad jäävad avatuks, välja arvatud viiruse levikust tingitud erijuhud.

11. märtsist on suletud Kihelkonna lasteaed. Saaremaa Ühisgümnaasiumi hariduslike erivajadustega õpilaste klassidest on alates 12. märtsist kodus 4.c, 5.c, 5.e ja 8.l. Lisaks on esmaspäevast, 15. märtsist distantsõppel Leisi Kooli 3 õpilast.

Saaremaa kriisistaabi (Saaremaal COVID-19 leviku tõkestamiseks ja sellega seonduvate sündmuste lahendamiseks moodustatud komisjon) liikmed said tänasel, 15. märtsi koosolekul ülevaate olukorrast Kuressaare Haiglas ja haridusasutustes ning erinevate sihtrühmade vaktsineerimisest.

Vallavanem Mikk Tuisu sõnul on Saaremaale uute nakatunute lisandumise tempo märtsi teisel nädalal mõnevõrra aeglustunud. Kui märtsi esimesel nädalal lisandus ühes päevas keskmiselt 49 uut nakatunut, siis eelmisel nädalal tuli maakonda ühes päevas keskmiselt juurde 33 uut positiivset koroonatesti tulemust. „Loodetavasti jätkub langustrend ka alanud nädalal, kuid selleks peame üheskoos jätkuvalt pingutama ja järgima viiruse leviku tõkestamiseks kehtivad piiranguid," ütles Tuisk. „Suur tänu kõigile Saaremaa inimestele ja asutustele, kes annavad endast parima selle nimel, et nakatunute arv ja haiglaravi vajavate inimeste arv meie kodusaarel ei tõuseks," lisas vallavanem.

Kriisistaabi järgmine koosolek toimub esmaspäeval, 22. märtsil. Info Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklike piirangute kohta on leitav lehelt kriis.ee. Ülevaated COVID-19 olukorrast Saaremaal on avaldatud valla veebilehel saaremaavald.ee/koroonaviirus.

COVID-19 olukorra ülevaade Saare maakonnas - statistika