Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (16. aprill)

Reedel, 16. aprillil lisandus Terviseameti andmetel Saare maakonda 4 positiivset koroonatesti tulemust, neist kõik Saaremaa valda (sh 3 Kuressaare linna). Kokku tehti 97 testi. Neljapäeval, 15. aprillil oli maakonnas 2 uut nakatunut (teste kokku 82), kellest kumbki kohapeal ei viibi. Eestis oli 16. aprillil esmaseid positiivseid teste kokku 572. Viimase 7 päeva nakatumuskordaja 100 000 elaniku kohta on Eestis 269 ja Saare maakonnas 91; viimase 14 päeva nakatumuskordaja 100 000 elaniku kohta on Eestis 622 ja Saare maakonnas 224. Kuressaare Haiglas oli 16. aprilli hommiku seisuga ravil 2 COVID-19 positiivset patsienti.

Saare maakonnas oli tänahommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 9593 inimesele, kellest 3957 on saanud mõlemad doosid. Maakonnas on vähemalt üks kord vaktsineeritud 72,3% 80-aastastest ja vanematest inimestest. 70–79-aastaste hulgas on vaktsineerimisega hõlmatus 71,7% ja 60–69 aastaste seas 58,1%. Vaktsineerimisandmeid maakonna ja omavalitsuse ning vanusegruppide lõikes näeb Terviseameti kodulehel.

 

Riigi põhisõnumid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks:

  • Olukord on hakanud paranema, kuid oht ei ole veel möödas. Koroonaviirusesse nakatumine on hakanud vähenema ning vähenemas on ka haiglaravi vajavate koroonapatsientide arv. Siiski on haigestumise tase veel väga kõrge. Seetõttu peame ühiselt pingutama, et olukorra paranemine jätkuks ning saaksime järk-järgult naasta tavapärase elukorralduse juurde.

  • Peame reeglitest kinni ka ilmade soojenedes. Väga kõrge riskitaseme tõttu tuleb ka ilusate ilmade saabudes hoida teiste inimestega turvalist vahemaad, vältida kogunemisi, hoiduda pidudest ja kanda siseruumides maski. Isegi väheste haigusnähtude korral tuleb minna testima ning haige või lähikontaktsena jääda koju.

  • Aitame eakad vaktsineerima, et kaitsta neid raske haigestumise eest. Pandeemiast ei ole muud väljapääsu kui vaktsineerimine. Iga COVID-19 riskirühma kuuluvale inimesele tehtud kaitsesüst võib olla elupäästev. Pärast kriitilise hulga eakate ja riskirühmade vaktsineerimist avaneb ka kõigil teistel soovijatel võimalus ennast vaktsineerida.

  • Hoiame enda vaimset tervist ja märkame noorte muresid. Pöörame rohkem tähelepanu noortele, kelle vaimne tervis on saanud kriisis enam kannatada, ning väldime ülearuse lisapinge tekitamist seoses õppetööga. Kui märkad, et noor vajab spetsialisti abi, siis küsi infot lasteabitelefonilt 116 111.

 

Saaremaa kriisistaap regulaarseid koosolekuid enam ei pea. Küll aga jälgitakse pidevalt olukorda ja koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele. Samuti arutavad koroonaviirusega seotud teemasid vallavalitsuse liikmed iganädalastel nõupidamistel.

Vabariigi Valitsus kiitis 1. aprillil heaks korralduse, millega pikendas kehtivaid COVID-19 piiranguid vähemalt 25. aprillini (k.a). Info Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklike piirangute kohta on leitav lehelt kriis.ee. Vaktsineerimisega seotud info leiab veebilehelt vaktsineeri.ee. Ülevaated COVID-19 olukorrast Saaremaal on avaldatud valla veebilehel saaremaavald.ee/koroonaviirus.

COVID-19 olukorra ülevaade: 16. aprill 2021