Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (16. mai)

Pühapäeval, 16. mail lisandus Terviseameti andmetel Saare maakonda 1 positiivne koroonatesti tulemus ja seda Saaremaa valda. Kokku tehti 42 testi. Laupäeval, 15. mail lisandus maakonda 4 uut nakatunut (teste kokku 84). Eestis oli 16. mail esmaseid positiivseid teste kokku 131. Viimase 7 päeva nakatumuskordaja 100 000 elaniku kohta on Eestis 144 ja Saare maakonnas 45.

Kuressaare Haiglas oli 16. mai hommiku seisuga ravil 1 COVID-19 positiivne patsient.

Saare maakonnas oli tänahommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 13221 inimesele, kellest 7475 on saanud mõlemad doosid. Maakonnas on vähemalt üks kord vaktsineeritud 75,9% 80-aastastest ja vanematest inimestest. 70–79-aastaste hulgas on vaktsineerimisega hõlmatus 78,3%, 60–69 aastaste seas 76,6% ja 50–59 aastaste seas 57,9%. Vaktsineerimisandmeid maakonna ja omavalitsuse ning vanusegruppide lõikes näeb Terviseameti kodulehel. Vaktsineerimisega seotud infot leiab veebilehelt vaktsineeri.ee.

Esmaspäevast, 17. maist avatakse vaktsineerimine COVID-19 vastu kõigile vähemalt 16-aastastele inimestele. Endale lähima koha, kus vaktsineerida saab, leiab kaardirakendusest, kuhu tervishoiuteenuse osutajad sisestavad jooksvalt infot. Sealt leiab ka telefoninumbrid, kuhu helistades on samuti võimalik vaktsineerimiseks aeg kinni panna.

Vabariigi Valitsus otsustas, et alates 17. maist lubatakse kooli kõik üldhariduskoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide õpilased, kes seni on pidanud viibima distantsõppel. 24. mail saavad uksed avada kultuuri- ja meelelahutusasutused ning samuti on siis võimalik hakata einestama kohvikute ja restoranide siseruumides, kuid tuleb järgida kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõuet. Info Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklike piirangute kohta on leitav lehelt kriis.ee.

Saaremaa kriisistaap regulaarseid koosolekuid enam ei pea. Küll aga jälgitakse pidevalt olukorda ja koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele. Samuti arutavad koroonaviirusega seotud teemasid vallavalitsuse liikmed iganädalastel nõupidamistel. Ülevaated COVID-19 olukorrast Saaremaal on avaldatud valla veebilehel saaremaavald.ee/koroonaviirus.

COVID-19 olukorra ülevaade: 16. mai 2021