Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (18. aprill)

Pühapäeval, 18. aprillil lisandus Terviseameti andmetel Saare maakonda 5 positiivset koroonatesti tulemust, neist 4 Saaremaa valda (sh 1 Kuressaare linna) ja 1 Muhu valda. Kokku tehti 88 testi. Laupäeval, 17. aprillil oli maakonnas 1 uus nakatunu (teste kokku 110). Eestis oli 18. aprillil esmaseid positiivseid teste kokku 543. Viimase 14 päeva nakatumuskordaja 100 000 elaniku kohta on Eestis 614 ja Saare maakonnas 236, mis on maakondade arvestuses madalaim näitaja. Kuressaare Haiglas oli 18. aprilli hommiku seisuga ravil 2 COVID-19 positiivset patsienti.

Saare maakonnas oli tänahommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 9684 inimesele, kellest 4318 on saanud mõlemad doosid. Maakonnas on vähemalt üks kord vaktsineeritud 72,7% 80-aastastest ja vanematest inimestest. 70–79-aastaste hulgas on vaktsineerimisega hõlmatus 72,6% ja 60–69 aastaste seas 58,7%. Vaktsineerimisandmeid maakonna ja omavalitsuse ning vanusegruppide lõikes näeb Terviseameti kodulehel.

 

Riigi põhisõnumid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks:

  • Olukord on hakanud paranema, kuid oht ei ole veel möödas. Koroonaviirusesse nakatumine on hakanud vähenema ning vähenemas on ka haiglaravi vajavate koroonapatsientide arv. Siiski on haigestumise tase veel väga kõrge. Seetõttu peame ühiselt pingutama, et olukorra paranemine jätkuks ning saaksime järk-järgult naasta tavapärase elukorralduse juurde.

  • Peame reeglitest kinni ka ilmade soojenedes. Väga kõrge riskitaseme tõttu tuleb ka ilusate ilmade saabudes hoida teiste inimestega turvalist vahemaad, vältida kogunemisi, hoiduda pidudest ja kanda siseruumides maski. Isegi väheste haigusnähtude korral tuleb minna testima ning haige või lähikontaktsena jääda koju.

  • Aitame eakad vaktsineerima, et kaitsta neid raske haigestumise eest. Pandeemiast ei ole muud väljapääsu kui vaktsineerimine. Iga COVID-19 riskirühma kuuluvale inimesele tehtud kaitsesüst võib olla elupäästev. Pärast kriitilise hulga eakate ja riskirühmade vaktsineerimist avaneb ka kõigil teistel soovijatel võimalus ennast vaktsineerida.

  • Hoiame enda vaimset tervist ja märkame noorte muresid. Pöörame rohkem tähelepanu noortele, kelle vaimne tervis on saanud kriisis enam kannatada, ning väldime ülearuse lisapinge tekitamist seoses õppetööga. Kui märkad, et noor vajab spetsialisti abi, siis küsi infot lasteabitelefonilt 116 111.

 

Saaremaa kriisistaap regulaarseid koosolekuid enam ei pea. Küll aga jälgitakse pidevalt olukorda ja koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele. Samuti arutavad koroonaviirusega seotud teemasid vallavalitsuse liikmed iganädalastel nõupidamistel.

Vabariigi Valitsus kiitis 1. aprillil heaks korralduse, millega pikendas kehtivaid COVID-19 piiranguid vähemalt 25. aprillini (k.a). Info Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklike piirangute kohta on leitav lehelt kriis.ee. Vaktsineerimisega seotud info leiab veebilehelt vaktsineeri.ee. Ülevaated COVID-19 olukorrast Saaremaal on avaldatud valla veebilehel saaremaavald.ee/koroonaviirus.

COVID-19 olukorra ülevaade: 18. aprill 2021