Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (2. mai)

Pühapäeval, 2. mail lisandus Terviseameti andmetel Saare maakonda 2 positiivset koroonatesti tulemust ja need mõlemad Saaremaa valda. Kokku tehti 29 testi. Laupäeval, 1. mail oli maakonnas 2 uut nakatunut (teste kokku 78), kes viibivad Saaremaal. Eestis oli 2. mail esmaseid positiivseid teste kokku 174. Viimase 7 päeva nakatumuskordaja 100 000 elaniku kohta on Eestis 180 ja Saare maakonnas 76. Kuressaare Haiglas oli 2. mai hommiku seisuga ravil 2 COVID-19 positiivset patsienti.

Töötaja positiivse koroonatesti tõttu on Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia Päevakoera rühm suunatud 6. maini (k.a) eneseisolatsiooni.

Saare maakonnas oli tänahommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 11432 inimesele, kellest 6000 on saanud mõlemad doosid. Maakonnas on vähemalt üks kord vaktsineeritud 75,2% 80-aastastest ja vanematest inimestest. 70–79-aastaste hulgas on vaktsineerimisega hõlmatus 77,4% ja 60–69 aastaste seas 71,2%. Vaktsineerimisandmeid maakonna ja omavalitsuse ning vanusegruppide lõikes näeb Terviseameti kodulehel. Vaktsineerimisega seotud infot leiab veebilehelt vaktsineeri.ee.

Vabariigi Valitsus hakkab järk-järgult COVID-19 piiranguid alates 26. aprillist leevendama. 26. aprillist leevenesid piirangud õues sportimisele, treenimisele ja huviharidusele. Esmaspäevast, 3. maist avanevad osaliselt üldhariduskoolid ja poed ning samuti tohib avamisaja, liikumis- ja ruumipiiranguid arvestades toitlustusasutuste väliterrassidel kohapeal einestada. Avalikus siseruumis liikumisele jääb kehtima 2+2 reegel ja maskikandmise kohustus. Juhul, kui epidemioloogiline olukord võimaldab, vähendatakse piiranguid mai jooksul veelgi. Info Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklike piirangute kohta on leitav lehelt kriis.ee.

 

Riigi põhisõnumid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks:

  • Olukord paraneb, jätkame õigel teel. Meie ühiste pingutuste tulemusel väheneb nii koroonaviirusega nakatunute kui ka haiglaravi vajavate koroonapatsientide arv. Siiski on haigestumise tase veel väga kõrge. Kui püsime õigel teel, saame naasta samm-sammult tavapärase elukorralduse juurde.
  • Jääme ettevaatlikuks, et piirangute leevendamine ei tooks kaasa haigestumise uut kasvu. Hoidume reisimisest ning järgime endiselt kõiki viiruse leviku vähendamiseks kehtestatud reegleid. Liigume rohkem õues, kuid hoiame ka seal teiste inimestega turvalist vahemaad ning väldime kogunemisi ja pidusid. Iga inimese vastutustundlik käitumine aitab võimalikult tavapärase elukorralduse taastumisele kaasa.
  • Aitame eakamad vaktsineerima, et kaitsta neid raske haigestumise eest. Veendume, et meie üle 65-aastased lähedased mõistaksid enda vaktsineerimise olulisust ning annaksid vaktsineerimissoovist oma perearstikeskusele teada. Juba mais avaneb vaktsineerimise võimalus järk-järgult ka teistele soovijaile. Rohkem infot leiad leheküljelt vaktsineeri.ee.
  • Pöörame ka tööl tähelepanu vaimsele tervisele. COVID-19 levik on toonud kaasa vajaduse pöörata senisest enam tähelepanu ka psühhosotsiaalsele ohule töökeskkonnas, kuna viiruse levikust põhjustatud uus olukord ning ebakindlus, aga ka pikemaajalisel kaugtööl tekkinud üksindus, suur töökoormus ning töö ja pereelu segunemine võivad ohustada töötajate tervist. Seetõttu on oluline neil teemadel avatult meeskonnas rääkida ning vajadusel kaasata professionaalset abi. Rohkem infot leiad portaalist tööelu.ee.

 

Saaremaa kriisistaap regulaarseid koosolekuid enam ei pea. Küll aga jälgitakse pidevalt olukorda ja koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele. Samuti arutavad koroonaviirusega seotud teemasid vallavalitsuse liikmed iganädalastel nõupidamistel. Ülevaated COVID-19 olukorrast Saaremaal on avaldatud valla veebilehel saaremaavald.ee/koroonaviirus

COVID-19 olukorra ülevaade: 2. mai 2021