Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (2. märts)

Teisipäeval, 2. märtsil lisandus Terviseameti andmetel Saare maakonda 49 positiivset koroonatesti tulemust, neist 46 Saaremaa valda. Kokku tehti 222 testi. Esmaspäeval, 1. märtsil oli Saaremaal uusi nakatunuid 8 (teste kokku 37), kellest 4 viibivad Saaremaal. Eestis oli 2. märtsil esmaseid positiivseid teste kokku 1113. Kuressaare Haiglas oli 2. märtsi hommiku seisuga ravil 27 COVID-19 positiivset patsienti.

Saare maakonnas oli teisipäevahommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 1924 inimesele, kellest 854 on saanud mõlemad doosid.

Lisaks üleriiklikele piirangutele kehtivad Saaremaa vallas vähemalt 28. märtsini täiendavad piirangud huviharidusele, -tegevusele ja noorsootööle. See tähendab, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on vallavalitsuse hallatavates asutustes jätkuvalt peatatud sisetingimustes noorte ja täiskasvanute huviharidus, -tegevus ja noorsootöö. Piirang ei kehti meistriliiga ning Eesti koondise tasemel treeningute ja võistluste kohta, mis on reguleeritud Vabariigi Valitsuse korraldusega. Kui tegevus seda võimaldab, saab vahepeal huvihariduse andmist jätkata distantsõppe vormis ja kasutada huvitegevuste läbiviimiseks välitingimusi.

Lasteaedade ja koolide töö jätkub vastavalt üleriigilistele reeglitele. 5.–12. klasside õpilased on alates esmaspäevast, 1. märtsist kuni 28. märtsini distantsõppel. 1.–4. klasside õpilased ja hariduslike erivajadustega õpilased saavad jätkata õppetööd koolimajas, samuti on lubatud hariduslike tugiteenuste osutamine ja konsultatsioonid.

Vastavalt olukorrale teevad vallavalitsus ja Terviseamet koostöös otsuse laste kojujäämise kohta. Seoses nakatumisnäitaja tõusuga Aste piirkonnas on 5. märtsini suletud Aste Lasteaed ja kõik Aste Põhikooli õpilased suunatud distantsõppele. Töötajate haigestumise tõttu jäävad ennetava abinõuna 5. märtsini distantsõppele kõik Kihelkonna Kooli õpilased ja lasteaias on tagatud vaid hoiuvõimalus. Tingituna õpetaja eneseisolatsioonist on Saaremaa Ühisgümnaasiumis 5. märtsini distantsõppel üks 3. klass ja üks 4. klass. Lisaks on 5. märtsini suletud Kuressaare Pargi Lasteaia üks rühm ja Leisi Koolis ennetava abinõuna 1. klass distantsõppel. Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse Kallemäe õppehoones toimub õppetöö 1.–4. klasside ja toimetuleku õppekava õpilastel. Ülejäänud õpilased on sel nädalal distantsõppel. Rühmaõpetaja haigestumise tõttu on kolmapäevast, 3. märtsist suletud Kuressaare Rohu Lasteaia üks rühm.

Saaremaa kriisistaabi (Saaremaal COVID-19 leviku tõkestamiseks ja sellega seonduvate sündmuste lahendamiseks moodustatud komisjon) järgmine koosolek toimub neljapäeval, 4. märtsil.

Ülevaated COVID-19 olukorrast Saaremaal on avaldatud valla veebilehel www.saaremaavald.ee/koroonaviirus. Info riiklike piirangute kohta on leitav lehelt kriis.ee.