Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (21. mai)

Reedel, 21. mail lisandus Terviseameti andmetel Saare maakonda 3 positiivset koroonatesti tulemust ja need kõik Saaremaa valda. Kokku tehti 76 testi. Neljapäeval, 20. mail lisandus maakonda 1 uus nakatunu (teste kokku 96). Eestis oli 21. mail esmaseid positiivseid teste kokku 226. Viimase 7 päeva nakatumuskordaja 100 000 elaniku kohta on Eestis 126 ja Saare maakonnas 51.

Kuressaare Haiglas 21. mai hommiku seisuga COVID-19 positiivseid patsiente ravil ei olnud.

Saare maakonnas oli tänahommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 13804 inimesele, kellest 8503 on vaktsineerimiskuuri lõpetanud. (Alates 21. maist loetakse immunoprofülaktika ekspertkomisjoni otsusele tuginedes COVID-19 vaktsineerimise avaandmetes ja Terviseameti koroonakaardil täielikult vaktsineerituteks ka isikud, kes on kahedoosilise vaktsiini puhul saanud ühe doosi ning COVID-19 läbi põdenud.) Maakonnas on vähemalt üks kord vaktsineeritud 76,4% 80-aastastest ja vanematest inimestest. 70–79-aastaste hulgas on vaktsineerimisega hõlmatus 78,4%, 60–69 aastaste seas 77,1% ja 50–59 aastaste seas 59,6%. Vaktsineerimisandmeid maakonna ja omavalitsuse ning vanusegruppide lõikes näeb Terviseameti kodulehel. Vaktsineerimisega seotud infot leiab veebilehelt vaktsineeri.ee.

COVID-19 vastu vaktsineerimiseks aja broneerimine on avatud kõigile inimestele, kes on vähemalt 16-aastased. Vaktsineerimisaja saab broneerida digiregistratuuris digilugu.ee. Lisaks leiab endale lähima vaktsineerimiskoha ja registreerimisinfo kaardirakendusest.

Vaktsineerimise koht ei ole seotud inimese ametliku elukohaga: aja võib broneerida endale sobivasse Eesti piirkonda. Uus suurem hulk vabu aegu üle Eesti avatakse digiregistratuuris laupäeval, 22. mail. Vaktsineerimisaegu saab broneerida ka telefonil 1247 iga päev kell 8.00–20.00.

Vabariigi Valitsus otsustas, et 24. mail saavad uksed avada kultuuri- ja meelelahutusasutused ning samuti on siis võimalik hakata einestama kohvikute ja restoranide siseruumides, kuid tuleb järgida kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõuet. Alates 31. maist on siseruumides taas lubatud kuni 10-liikmelises grupis rühmaviisiline treening, noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja täiendõpe, kuid arvestada tuleb ruumi 25-protsendilise täitumuse nõudega. 31. maist tohib avada uksed ka siseruumides avalikele saunadele, spaadele, veekeskustele ja ujulatele arvestusega, et ruumi täitumus ei ületaks 50 protsenti. Info Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklike piirangute kohta on leitav lehelt kriis.ee.

Saaremaa kriisistaap regulaarseid koosolekuid enam ei pea. Küll aga jälgitakse pidevalt olukorda ja koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele. Samuti arutavad koroonaviirusega seotud teemasid vallavalitsuse liikmed iganädalastel nõupidamistel. Ülevaated COVID-19 olukorrast Saaremaal on avaldatud valla veebilehel saaremaavald.ee/koroonaviirus.

COVID-19 olukorra ülevaade: 21. mai 2021