Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (25. aprill)

Pühapäeval, 25. aprillil lisandus Terviseameti andmetel Saare maakonda 1 positiivne koroonatesti tulemus ja seda Saaremaa valda (Kuressaare linna). Kokku tehti 48 testi. Laupäeval, 24. aprillil oli maakonnas 4 uut nakatunut (teste kokku 76), kellest 2 viibivad Saaremaal. Eestis oli 25. aprillil esmaseid positiivseid teste kokku 215. Viimase 7 päeva nakatumuskordaja 100 000 elaniku kohta on Eestis 201 ja Saare maakonnas 85. Kuressaare Haiglas oli 25. aprilli hommiku seisuga ravil 2 COVID-19 positiivset patsienti.

Saare maakonnas oli tänahommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 10528 inimesele, kellest 5051 on saanud mõlemad doosid. Maakonnas on vähemalt üks kord vaktsineeritud 74,5% 80-aastastest ja vanematest inimestest. 70–79-aastaste hulgas on vaktsineerimisega hõlmatus 76% ja 60–69 aastaste seas 65,2%. Vaktsineerimisandmeid maakonna ja omavalitsuse ning vanusegruppide lõikes näeb Terviseameti kodulehel.

Vaktsineerimisel keskendutakse aprilli lõpuni eeskätt COVID-19 haigusest enim ohustatud vanusegruppide ja riskirühmade kaitsmisele. Mais ja juunis on eesmärk pakkuda vähemalt ühe doosiga vaktsineerimise võimalust kõigile täisealistele, kes seda soovivad. Vaktsineerimisega seotud infot leiab veebilehelt vaktsineeri.ee.

Vabariigi Valitsus hakkab järk-järgult COVID-19 piiranguid alates 26. aprillist leevendama. Kõigepealt leevenevad alates 26. aprillist piirangud õues sportimisele, treenimisele ja huviharidusele. Alates 3. maist avanevad osaliselt üldhariduskoolid ja poed ning samuti tohib avamisaja, liikumis- ja ruumipiiranguid arvestades toitlustusasutuste väliterrassidel kohapeal einestada. Avalikus siseruumis liikumisele jääb kehtima 2+2 reegel ja maskikandmise kohustus. Juhul, kui epidemioloogiline olukord võimaldab, vähendatakse piiranguid mai jooksul veelgi. Info Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklike piirangute kohta on leitav lehelt kriis.ee.

Saaremaa kriisistaap regulaarseid koosolekuid enam ei pea. Küll aga jälgitakse pidevalt olukorda ja koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele. Samuti arutavad koroonaviirusega seotud teemasid vallavalitsuse liikmed iganädalastel nõupidamistel. Ülevaated COVID-19 olukorrast Saaremaal on avaldatud valla veebilehel saaremaavald.ee/koroonaviirus.

COVID-19 olukorra ülevaade: 25. aprill 2021