Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (26. veebruar)

Reedel, 26. veebruaril lisandus Terviseameti andmetel Saaremaale 15 positiivset koroonatesti tulemust. Päev varem, 25. veebruaril oli uusi nakatunuid täpsustatud andmetel 46, kellest 43 viibivad Saaremaal.

Kuressaare Haiglas oli 26. veebruari hommiku seisuga ravil 22 COVID-19 positiivset patsienti.

Vabariigi Valitsuse teatel on 5.–12. klasside õpilased alates esmaspäevast, 1. märtsist vähemalt kuu lõpuni distantsõppel. 1.–4. klasside õpilased ja hariduslike erivajadustega õpilased saavad jätkata õppetööd koolimajas, samuti on lubatud hariduslike tugiteenuste osutamine ja konsultatsioonid. 9. ja 12. klasside õpilased on distantsõppel kindlasti märtsikuu esimesel nädalal, edasise otsustab Vabariigi Valitsus teisipäeval, 2. märtsil.

Saaremaal saab esmaspäeval, 1. märtsil koolimajas õppetööd alustada kõigis koolides peale Aste Põhikooli. Kuna Aste piirkonnas on palju koroonaviirusesse nakatunuid ja lähikontaktseid, siis ettevaatusabinõuna Aste koolimajas 1. märtsil õppetööd ei toimu. Vajadusel tagatakse järelevalve nendele 1.–4. klassi õpilastele, kelle pered seda vajavad. Aste kooli õppetöö korraldus alates 2. märtsist otsustatakse esmaspäeval, 1. märtsil.

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus saab 1. märtsist jätkata täismahus tööd Kuressaares asuvas Suur-Põllu tänava õppehoones. Kallemäe õppehoones jätkub õppetöö 1.–4. klasside ja toimetuleku õppekava õpilastel. Kallemäe vanemad õpilased peavad jääma distantsõppele, kuna õpilaste seas on haigusjuhte.

1. ja 2. märtsil on suletud Aste Lasteaed. Kõik teised Saaremaa lasteaiad jätkavad tööd ning hoiurühmades saavad lapsi uuesti vastu võtta ka Pihtla ja Lümanda lasteaed ning Kesklinna Eralasteaed Naerusuu.

Üleriigiliste piirangute info avaldatakse kodulehel kriis.ee.

Esmaspäeval, 1. märtsil toimuva kriisistaabi (Saaremaal COVID-19 leviku tõkestamiseks ja sellega seonduvate sündmuste lahendamiseks moodustatud komisjon) koosolekul vaadatakse üle Saaremaal sisetingimustes toimuvale huviharidusele, -tegevusele ja noorsootööle kehtestatud piirangud ning arutatakse nende kehtivuse pikendamise ning täiendavate meetmete vajalikkust.

15. veebruaril võttis Saaremaa Vallavalitsus vastu korralduse, millega peatati koroonaviiruse leviku tõkestamiseks 16. veebruarist vähemalt kaheks nädalaks vallavalitsuse hallatavates asutustes sisetingimustes noorte ja täiskasvanute huviharidus, -tegevus ja noorsootöö. Piirang ei kehti meistriliiga ning Eesti koondise tasemel treeningute ja võistluste kohta, mis on reguleeritud Vabariigi Valitsuse korraldusega. Kui tegevus seda võimaldab, saab vahepeal huvihariduse andmist jätkata distantsõppe vormis ja kasutada huvitegevuste läbiviimiseks välitingimusi.