Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (3. märts)

Kolmapäeval, 3. märtsil lisandus Terviseameti andmetel Saare maakonda 72 positiivset koroonatesti tulemust, neist 70 Saaremaa valda. Kokku tehti 261 testi. Teisipäeval, 2. märtsil oli Saare maakonnas uusi nakatunuid 49 (teste kokku 222), neist 43 viibivad Saaremaal. Eestis oli 3. märtsil esmaseid positiivseid teste kokku 1467. Kuressaare Haiglas oli 3. märtsi hommiku seisuga ravil 25 COVID-19 positiivset patsienti.

Saare maakonnas oli tänahommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 2166 inimesele, kellest 935 on saanud mõlemad doosid.

Lasteaedade ja koolide töö jätkub vastavalt üleriigilistele reeglitele. 5.–12. klasside õpilased on 1. märtsist kuni 28. märtsini distantsõppel. 1.–4. klasside õpilased ja hariduslike erivajadustega õpilased saavad jätkata õppetööd koolimajas, samuti on lubatud hariduslike tugiteenuste osutamine ja konsultatsioonid. Alates 15. märtsist lubatakse õpilased, kes teevad 2020/2021. õppeaastal põhikooli lõpueksameid ja gümnaasiumi riigieksameid, kontaktõppele kahel päeval nädalas. Koolid peavad rakendama viiruse leviku ennetamiseks vajalikke meetmeid vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistele.

Vastavalt olukorrale teevad vallavalitsus ja Terviseamet koostöös otsuse laste kojujäämise kohta. Seoses nakatumisnäitaja tõusuga Aste piirkonnas on 5. märtsini suletud Aste Lasteaed ja kõik Aste Põhikooli õpilased suunatud distantsõppele. Töötajate haigestumise tõttu on ennetava abinõuna 5. märtsini distantsõppel kõik Kihelkonna Kooli õpilased ja lasteaiarühm on 8. märtsini (k.a) töötaja haigestumise tõttu suletud. Tingituna õpetaja eneseisolatsioonist on Saaremaa Ühisgümnaasiumis 5. märtsini distantsõppel üks 3. klass ja üks 4. klass. Lisaks on 5. märtsini suletud Kuressaare Pargi Lasteaia üks rühm ja Leisi Koolis ennetava abinõuna 1. klass distantsõppel. Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse Kallemäe õppehoones toimub õppetöö 1.–4. klasside ja toimetuleku õppekava õpilastel. Ülejäänud õpilased on sel nädalal distantsõppel. Tänasest, 3. märtsist on suletud üks rühm Kuressaare Rohu Lasteaias. Pärsama Lasteaia Leisi koolimajas asuvates rühmades pakutakse ainult hoiuvõimalust.

Lisaks üleriiklikele piirangutele kehtivad Saaremaa vallas vähemalt 28. märtsini täiendavad piirangud huviharidusele, -tegevusele ja noorsootööle. See tähendab, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on vallavalitsuse hallatavates asutustes jätkuvalt peatatud sisetingimustes noorte ja täiskasvanute huviharidus, -tegevus ja noorsootöö.

Vallavalitsus on leevendanud huvikoolide ja lasteaedade kohatasude maksmist. Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate huvikoolide (Saaremaa Spordikool, Kuressaare Muusikakool, Kuressaare Kunstikool, Kärla Muusikakool, Orissaare Muusikakool) õppetasude arveid märtsikuu eest ei väljastata. Lasteaia kohatasu märtsikuu arve tuleb kõigil tasuda. Perele, kelle laps ei ole alates neljapäevast, 4. märtsist kuni märtsi lõpuni kordagi lasteaias käinud, ei väljastata aprillikuus kohatasu arvet.

6. märtsist hakkavad kehtima üleriigilised täiendavad piirangud, info riiklike piirangute kohta on leitav lehelt kriis.ee.  

Saaremaa kriisistaabi (Saaremaal COVID-19 leviku tõkestamiseks ja sellega seonduvate sündmuste lahendamiseks moodustatud komisjon) järgmine koosolek toimub neljapäeval, 4. märtsil. Ülevaated COVID-19 olukorrast Saaremaal on avaldatud valla veebilehel saaremaavald.ee/koroonaviirus.