Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (4. märts)

Neljapäeval, 4. märtsil lisandus Terviseameti andmetel Saare maakonda 61 positiivset koroonatesti tulemust, neist 59 Saaremaa valda. Kokku tehti 275 testi. Kolmapäeval, 3. märtsil oli Saare maakonnas uusi nakatunuid 72 (teste kokku 261), kellest 65 viibivad Saaremaal ja 2 Muhus. Eestis oli 4. märtsil esmaseid positiivseid teste kokku 1420. Kuressaare Haiglas oli 4. märtsi hommiku seisuga ravil 25 COVID-19 positiivset patsienti.

Saare maakonnas oli tänahommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 2297 inimesele, kellest 938 on saanud mõlemad doosid.

Saaremaa kriisistaabi (Saaremaal COVID-19 leviku tõkestamiseks ja sellega seonduvate sündmuste lahendamiseks moodustatud komisjon) liikmed said tänasel, 4. märtsi koosolekul ülevaate olukorrast Kuressaare Haiglas ja haridusasutustes ning kolmapäeval toimunud virtuaalarutelust kohalike suuremate kaubandusettevõtete esindajatega.

Sel nädalal alustati Saaremaal nii eakate kui ka Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti ja elutähtsate teenuste osutajate töötajate vaktsineerimist. Samuti loodetakse jõuda seni vaktsineerimata sotsiaalvaldkonna töötajate ja teenuseosutajateni. Reedel, 5. märtsil algab ka lasteaiatöötajate vaktsineerimine.

Kriisistaap tuletab meelde, et kõik positiivse koroonatesti andnud inimesed ja nende lähikontaktsed peavad püsima kindlasti kodus ning jälgima oma tervist. Haigussümptomite esinemisel tuleb ühendust võtta oma perearstiga ja raskematel juhtudel (nt hingamisraskuste korral) kutsuda kiirabi. Lähikontaktsed võivad samuti koroonaviirust levitada, mistõttu on nendega kokkupuutumine teistele inimestele tõsine nakkusoht. Koroonatest tuleks teha alles 7.–10 päeva möödumisel lähikontaktist, sest varasem test ei pruugi näidata korrektset tulemust.

Lasteaedade ja koolide töö jätkub vastavalt üleriigilistele reeglitele. 5.–12. klasside õpilased on 1. märtsist kuni 28. märtsini distantsõppel. 1.–4. klasside õpilased ja hariduslike erivajadustega õpilased saavad jätkata õppetööd koolimajas, samuti on lubatud hariduslike tugiteenuste osutamine ja konsultatsioonid. Alates 15. märtsist lubatakse õpilased, kes teevad 2020/2021. õppeaastal põhikooli lõpueksameid ja riigieksameid, kontaktõppele kahel päeval nädalas. Koolid peavad rakendama viiruse leviku ennetamiseks vajalikke meetmeid vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistele.

Vastavalt olukorrale teevad vallavalitsus ja Terviseamet koostöös otsuse laste kojujäämise kohta. Seoses nakatumisnäitaja tõusuga Aste piirkonnas on 5. märtsini suletud Aste Lasteaed ja kõik Aste Põhikooli õpilased suunatud distantsõppele. Töötajate haigestumise tõttu on ennetava abinõuna 5. märtsini distantsõppel kõik Kihelkonna Kooli õpilased ja lasteaiarühm on 8. märtsini (k.a) töötaja haigestumise tõttu suletud. Tingituna õpetaja eneseisolatsioonist on Saaremaa Ühisgümnaasiumis 5. märtsini distantsõppel üks 3. klass ja üks 4. klass. Lisaks on 5. märtsini suletud Kuressaare Pargi Lasteaia üks rühm ja Leisi Koolis ennetava abinõuna 1. klass distantsõppel. 3. märtsist on suletud üks rühm Kuressaare Rohu Lasteaias ja Pärsama Lasteaia Leisi koolimajas asuvates rühmades pakutakse ainult hoiuvõimalust.

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse Kallemäe õppehoones toimub õppetöö 1.–4. klasside ja toimetuleku õppekava õpilastel. Ülejäänud õpilased on sel nädalal distantsõppel. Reedest, 5. märtsist kuni 14. märtsini on suletud toetava hariduse keskuse Kuressaare õppehoone Suur-Põllu tänaval.

Lisaks üleriiklikele piirangutele kehtivad Saaremaa vallas vähemalt 28. märtsini täiendavad piirangud huviharidusele, -tegevusele ja noorsootööle. See tähendab, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on vallavalitsuse hallatavates asutustes jätkuvalt peatatud sisetingimustes noorte ja täiskasvanute huviharidus, -tegevus ja noorsootöö.

Vallavalitsus on leevendanud huvikoolide ja lasteaedade kohatasude maksmist. Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate huvikoolide (Saaremaa Spordikool, Kuressaare Muusikakool, Kuressaare Kunstikool, Kärla Muusikakool, Orissaare Muusikakool) õppetasude arveid märtsikuu eest ei väljastata. Lasteaia kohatasu märtsikuu arve tuleb kõigil tasuda. Perele, kelle laps ei ole alates neljapäevast, 4. märtsist kuni märtsi lõpuni kordagi lasteaias käinud, ei väljastata aprillikuus kohatasu arvet.

Laupäevast, 6. märtsist hakkavad kehtima üleriigilised täiendavad piirangud, info riiklike piirangute kohta on leitav lehelt kriis.ee. Saaremaa kriisistaabi järgmine koosolek toimub esmaspäeval, 8. märtsil. Ülevaated COVID-19 olukorrast Saaremaal on kokku koondatud valla veebilehel saaremaavald.ee/koroonaviirus.