Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (5. aprill)

Esmaspäeval, 5. aprillil lisandus Terviseameti andmetel Saare maakonda 4 positiivset koroonatesti tulemust, neist kõik Saaremaa valda (sh 2 Kuressaare linna). Kokku tehti 49 testi. Pühapäeval, 4. aprillil maakonnas uusi nakatunuid ei tuvastatud (teste kokku 70). Eestis oli 5. aprillil esmaseid positiivseid teste kokku 382. Viimase 14 päeva nakatumuskordaja 100 000 elaniku kohta on Eestis 1008 ja Saare maakonnas 469.

Kuressaare Haiglas oli 5. aprilli hommiku seisuga ravil 5 COVID-19 positiivset patsienti.

Saare maakonnas oli tänahommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 8529 inimesele, kellest 1853 on saanud mõlemad doosid.

5. aprilli seisuga on Eesti täiskasvanud elanikkonnast vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud ligi 21%. Vanusegruppide lõikes on vaktsineerimisega hõlmatus kõige kõrgem üle 80-aastaste seas, kellest on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 45% (Saare maakonnas enam kui 50%). Kõigist üle 70-aastastest on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 42% (Saare maakonnas rohkem kui 50%).

Kui märtsi esimesel nädalal tuli maakonda ühes päevas keskmiselt juurde 49 uut positiivset koroonatesti tulemust, siis eelmise nädala sama näitaja on langenud 9-ni. Viimase 14 päeva nakatumuskordaja 100 000 elaniku kohta on Saare maakonnas märtsi algusega võrreldes samuti märkimisväärselt vähenenud: 1. märtsil oli näitaja 1711 ja 5. aprillil 469.

Vallavanem Mikk Tuisu sõnul on ta tänulik kõigile Saaremaa elanikele ja asutustele, kes on aidanud vastutustundliku käitumise ja tegevusega kaasa koroonaviiruse leviku vähenemisele. „Kuna Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangud kehtivad veel vähemalt kolm nädalat, siis anname üheskoos parima, et selle aja jooksul uute nakatunute arv Saaremaal miinimumini viia," lisas Tuisk.    

Saaremaa kriisistaap regulaarseid koosolekuid enam ei pea. Küll aga jälgitakse pidevalt olukorda ja koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele. Samuti arutavad koroonaviirusega seotud teemasid vallavalitsuse liikmed iganädalastel nõupidamistel.

Vabariigi Valitsus kiitis 1. aprillil heaks korralduse, millega pikendab kehtivaid COVID-19 piiranguid vähemalt 25. aprillini (k.a). Info Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklike piirangute kohta on leitav lehelt kriis.ee. Vaktsineerimisega seotud info leiab veebilehelt vaktsineeri.ee.

Ülevaated COVID-19 olukorrast Saaremaal on avaldatud valla veebilehel saaremaavald.ee/koroonaviirus.

COVID-19 olukorra ülevaade: 5. aprill 2021