Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (9. märts)

Teisipäeval, 9. märtsil lisandus Terviseameti andmetel Saare maakonda 20 positiivset koroonatesti tulemust, neist 18 Saaremaa valda ja 2 Muhu valda. Kokku tehti 148 testi. Esmaspäeval, 8. märtsil oli Saaremaal uusi nakatunuid 3 (teste kokku 34). Eestis oli 9. märtsil esmaseid positiivseid teste kokku 1308. Kuressaare Haiglas oli 9. märtsi hommiku seisuga ravil 28 COVID-19 positiivset patsienti.

Saare maakonnas oli tänahommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 3484 inimesele, kellest 986 on saanud mõlemad doosid.

Neljapäevast, 11. märtsist hakkavad Vabariigi Valitsuse otsusel kehtima kõikjal Eestis senisest rangemad piirangud, mille eesmärk on viia kontaktid inimeste vahel miinimumini. Info riiklike piirangute kohta on leitav lehelt kriis.ee.

Alates 11. märtsist ei tohi koolihoonetes viibida enam ka 1.–4. klassi õpilased, samuti ei lubata kontaktõppele põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujaid. Äärmisel vajadusel võivad kontaktõppes jätkata hariduslike erivajadustega õppijad, samuti on võimalik erandkorras korraldada kontakttegevusi 1.–4. klasside õpilastele. Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või ta sooritab praktilist õpet, eksameid või teste.

Kaali Kool on kolmapäevast, 10. märtsist distantsõppel, lisaks on 10.–15. märtsil suletud Kaalis lasteaiaosa. Kuressaare Tuulte Roosi lasteaias on 9. märtsist suletud Rukkilille rühm ja 8. märtsist Nurmenuku rühm, Ristiku lasteaias on selle nädala lõpuni, 14. märtsini suletud Kiilikeste rühm. Kihelkonna Kool on distantsõppel, lasteaiarühm loodetakse avada kolmapäeval, 10. märtsil.

Distantsõppel jätkavad Saaremaa Ühisgümnaasiumi 3.b klass, 3.a klass ja 4.d klass. Kuressaare Vanalinna Koolis on distantsõppel 1.b klassi õpilased ning 3.b ja 4.b klassi inglise keele rühm. Nädala lõpuni, 14. märtsini on suletud Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse Kuressaare õppehoone Suur-Põllu tänaval.

Vabariigi Valitsus on palunud lapsi vältimatu vajaduseta lasteaeda mitte viia. Saaremaa Vallavalitsus kiitis eelmisel nädalal heaks vallavalitsuse hallatavate lasteaedade ja huvikoolide kohatasu maksmise ajutised erisused.

Perele, kelle laps ei ole alates 4. märtsist kuni märtsi lõpuni kordagi lasteaias käinud, ei väljastata aprillikuus kohatasu arvet. Perele, kelle laps ei ole aprillikuus kordagi lasteaias käinud, ei väljastata maikuus kohatasu arvet. Lisaks tehakse lasteaia kohatasu maksmisel alates veebruarist tagasiarvestus nende päevade ulatuses, mil lasteaed või rühm oli suletud või laps saadetud eneseisolatsiooni lasteaias tekkinud kontaktide tõttu. Veebruarikuu ümberarvestus kajastub märtsikuu arvel.

Huvikoolide (Saaremaa Spordikool, Kuressaare Muusikakool, Kuressaare Kunstikool, Kärla Muusikakool, Orissaare Muusikakool) õppetasude arveid märtsikuu eest ei väljastata. Veebruarikuu arved tuleb tasuda ja aprilli kohatasude arvete esitamise vaatab vallavalitsus koos kehtivate piirangutega üle märtsikuu lõpus.

Saaremaa kriisistaabi (Saaremaal COVID-19 leviku tõkestamiseks ja sellega seonduvate sündmuste lahendamiseks moodustatud komisjon) järgmine koosolek toimub neljapäeval, 11. märtsil.

Ülevaated COVID-19 olukorrast Saaremaal on avaldatud valla veebilehel saaremaavald.ee/koroonaviirus.