Uus liikluslahendus Pärsama ristmikule

Saaremaa Vallavalitsus koostöös Maanteeametiga on välja töötamas uut lahendust Pärsama ristmikule. Olemasolev ebamäärane liikluskorraldus, kus ristuvad mitmed riigi teed ja valla teed, on paljude arvates ebaturvaline.

Maanteeamet pakub lahendust, kus üks läbisõidu koht kaoks ning liikluskorraldus oleks reguleeritud liiklusmärkide ja markeerimisega. Kuna senine pakendikonteinerite asukoht on olnud ebasobiv, tõstetakse konteinerid ringi. Ristmiku markeerimine on kavandatud järgmisel kevadel.

Vallavalitsus selgitab, et Pärsama ristmiku liikluskorralduse korrastus oli teemaks juba aastaid tagasi Leisi valla ajal, kui maakonnas selgitati välja liiklusohtlikke kohti. Väide, et statistika järgi kõnealusel ristmikul siiani avariisid pole olnud, ei saa olla argumendiks, et ennetustööd ei tohiks teha. Teema on uuesti lauale võtnud valla teede peaspetsialist Enno Reis ja Maanteeameti Saaremaa liikluskorraldaja Aivo Tasane.

Liikluskorralduse korrastamise vajadust on väljendanud ka abivallavanem Jüri Linde ja MHO endine juhataja Olari Vainokivi. Enne tööde teostust tuleb teema arutusele ka Saaremaa valla liikluskomisjonis. Hetkel ebamäärase ja „laialivalguva" ristmiku saab teha selgemaks ja ohutumaks tänava markeerimisega ja täiendava „Anna teed" märgi paigaldamisega ning vallale kulutusi ei kaasne. Koppa maasse ei panda, ei tule ringliiklust ega foore. Kuna pakendikonteinerid asuvad hetkel riigitee maal ja pakenditega toimetamine toimub lausa sõiduteel, saaks ristmiku korrastamisega konteinerid sobivamasse kohta. Maanteeamet on konteinerite ümberpaigutamist vallalt varem korduvalt nõudnud.  

Pärsama ristmiku uus liiklusskeem