Vallavalitsus ja Kodukant kutsuvad inimesi valima aasta küla

Saaremaa Kodukant koostöös Saaremaa vallaga kuulutab välja Saare maakonna Aasta Küla 2021 konkursi, teadvusustamaks maa- ja külaelu olulisust. Saare maakonna aasta küla aunimetus antakse ühele külale, külade piirkonnale või alevikule, mis on saavutanud külaelu arendamisel silmapaistvaid tulemusi.

Aasta küla tiitlile kandideerimisel on eelduseks kogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö viimase kahe aasta jooksul, kogukonda liitvate projektide ning algatuste edukas elluviimine, ühistegevused külas, koostöö kohaliku omavalitsusega, avatus ja tuntus maakondlikul ja üleriigilisel tasandil, kestlik koostöö piirkonna tegutsevate ettevõtetega ja teiste piirkonna vabaühendustega, kehtiv (või koostamisel) arengukava olemasolu.

Kandidaate saab esitada 6.12.2020–6.01.2021 aadressil saarekodukant@gmail.com. Saaremaa aasta küla 2021 esitatakse üleriigilisele aasta küla konkurssile 2021, mille läbiviijaks on Eesti Külaliikumine Kodukant.

Vaata ka:
Saare maakonna Aasta Küla 2021 konkursi statuut
Saare maakonna Aasta Küla 2021 konkursi ankeet (docx)