Vallavalitsuse pöördumine kaubandusettevõtjate poole seoses koroonaviiruse ulatusliku levikuga

Saaremaa vallavalitsus ning vallavanem Mikk Tuisk pöörduvad valla haldusterritooriumil tegutsevate kaubandusettevõtjate poole seoses koroonaviiruse ulatusliku levikuga Saaremaa vallas.

Terviseameti andmetel lisandus 19. veebruaril ööpäevaga Saare maakonda 79 uut COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse nakkusjuhtu, mis teeb Saare maakonnas viimase 14 päeva haigestumuse 100 000 inimese kohta 1079,1. Selle näiduga on Saare maakond Eestis esimene.

Laupäeval, 20. veebruaril lisandus Terviseameti andmetel Saare maakonda 49 koroonaviirusesse nakatunut, neist Saaremaa valda 48. Kuressaare Haiglas oli 20. veebruari hommiku seisuga ravil 24 COVID-19 positiivset patsienti. Võrdluseks, 8. veebruari seisuga oli Saare maakonnas vastav näit 453,77. See näitab koroonaviiruse leviku küllaltki äkilist tõusu Saaremaal ning on vallavalitsuse hinnangul äärmiselt murettekitav.

Vabariigi Valitsus on kehtestanud oma 19. augusti 2020. a korraldusega nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamsieks vajalikud meetmed ja piirangud" kohustuse avalikes siseruumides kanda kaitsemaski või katma suu ja nina. Nimetatud kohustus laieneb ka kaupluste müügisaalidele. Kuivõrd on loetud hulk meetmeid ja piiranguid, mida koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestada saab, on oluline, et juba kehtestatud meetmeid ja piiranguid järgitakse.

Siinkohal pöördub vallavalitsus Saaremaal tegutsevate kaubandusettevõtjate poole palvega korraldada tõhusamat kontrolli kaupluste müügisaalides kaitsemaski kandmise või suu ja nina katmise üle. Palume kaaluda võimalusel teile kuuluvatele kaupluste ja poodide sisenemisteedele vastavat kontrolli teostava inimese paigutamist, kes vajadusel inimestele kaitsemaski kandmise või suu ja nina katmise osas tähelepanu juhiks.

Oleme tänulikud teie seniste pingutuste eest koroonaviiruse leviku tõkestamisel ja loodame jätkuvale heale koostööle.