« Tagasi

24. jaanuarini saab esitada kandidaate noortevaldkonna tunnustustele

Saare maakonna 2022. aasta noortevaldkonna kandidaate on võimalik esitada e-keskkonnas kuni 24. jaanuarini 2023 neljas kategoorias:

  • Aasta Noortevaldkonna Tegija – isik, kes on aasta jooksul Saare maakonna noorsootöö ja huvihariduse valdkonda panustanud ja seda edendanud, oskuslikult juhendanud noori nende annete avastamisel ja ideede teostamisel, viinud ellu edukaid projekte ja/või käivitanud uuenduslikke ettevõtmisi;
  • Aasta Noortevaldkonna Tegu – Saare maakonnas tegutseva isiku või organisatsiooni ettevõtmine, mis on 2022. aastal aidanud muuta Saare maakonna noortevaldkonda ja/või noorte elu meeldivamaks, uuenduslikumaks ja kaasavamaks;
  • Aasta Noor Tegija – 7–26aastane isik (või isikud), kes on 2022. aastal oma kodukandis korda saatnud midagi positiivset ja silmapaistvat, olnud ühiskondlikult aktiivne ning heaks eeskujuks teistele noortele ja/või positiivselt mõjutanud noorte elu;
  • Aasta Noortevaldkonna Toetaja – Saare maakonnas tegutseva isiku või organisatsiooni ettevõtmine või panus, mis on aidanud muuta Saare maakonna noortevaldkonda meeldivamaks, uuenduslikumaks ja kaasavamaks.

Tunnustatavad kuulutatakse välja 2. märtsil 2023 noortevaldkonna tunnustamisüritusel Muhus. 

Tänavu on tunnustamiskonkursi korraldamise ja konkursi tingimused kinnitatud Muhu Vallavalitsus poolt (3.01.2023). Lisainfo ja küsimused: Muhu Noortekeskuse juhataja Liia Ots (noortekeskus@muhu.ee, tel 514 5219).