« Tagasi

5. augustist avaneb kogukonnamajade ja -platside toetusvoor

5. augustist kuni 2. septembrini on avatud 2022. aasta kogukonnamajade ja -platside haldamise toetuse taotlusvoor. Oodatud on Saaremaa vallas asuvate küla- ja seltsimajade ning kogukondlike (mitme)otstarbeliste platside haldamiseks toetuse taotlused. Maksimaalne toetus kogukonnamaja kohta on 900 eurot ning 250 eurot platsi kohta, vooru maht on 30 000 eurot.

Toetus on mõeldud 2022. aasta erinevate halduskulude katmise toetamiseks (elekter, küttepuud, side, muruniitmine ja muud kulud). Kulud on abikõlblikud perioodil 1.01 – 31.12.2022. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused või seltsingud, kes on majade või platside omanikud või haldajad. Kui üks taotleja haldab mitut maja ja/või platsi, tuleb iga objekti kohta esitada eraldi taotlus. Kui taotluste kogusumma ületab taotlusvooru mahtu eelistatakse kogukonnamajade kütmiskulude taotlusi.

Taotlusi saab esitada Saaremaa valla iseteeninduskeskkonnas või vajadusel paberkandjal (docx).

Lisainfo: Kogukonnamajade ja -platside haldamise toetuse 2022. aasta taotlusvooru väljakuulutamine

Küsimustele vastab: arenduse peaspetsialist Eda Kesküla, eda.keskula@saaremaavald.ee, tel 452 5028