Oodatud on tagasiside uuendatud biosfääriala programmdokumendile

Keskkonnaministeerium koostöös Hiiumaa Arenduskeskusega on uuendanud Lääne-Eesti saarte biosfääriala (BPA) programmdokumenti ja tegevussuundi aastani 2030. Kogukondi kaasati esmakordselt sellesse protsessi 2019. aasta lõpus ja 2020. aasta alguses. Biosfääri programmiala strateegiapäev toimus 21. oktoobril 2022 Kuressaares. Dokument on valminud Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.

Ootame kõiki osapooli andma tagasisidet valminud BPA programmdokumendile. Tagasiside ja ettepanekud palume edastada aadressile arenduskeskus@hiiumaa.ee kuni 27.01.2023.

BPA uuendatud programm ja tegevussuunad aastani 2030 on leitavad siin.

Pärast programmdokumendi allkirjastamist koostatakse detailne tegevuskava. Selle koostamisse kaasatakse huvitatud osapooled.