Vallavolikogu istung 26. jaanuaril 2023

Saaremaa Vallavolikogu 26.01.2023 istung toimub algusega kell 13.00 Kuressaare raekojas. Istungit on võimalik jälgida otsepildis ning järele vaadata Saaremaa valla Facebookis ja YouTube'is, materjalid on saadaval istungite infosüsteemis.

 1. Mustjala külas Sirgu detailplaneeringu kehtestamine

 2. Kuressaare Linnavalitsuse 4. novembri 2003. a korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 32 katastriüksuse osas

 3. Kuressaare linnas Transvaali tn 48 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Karja tn 6a katastriüksuse osas

 4. Kübassaare külas Kopli detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

 5. Jõiste külas Lautri ja Mere detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 6. Rootsiküla Papissaare sadama detailplaneeringu koostamise lõpetamine

 7. Kõiguste külas Välibaasi detailplaneeringu kehtestamine

 8. Leisi Vallavolikogu 19. septembri 2011. a määruse nr 11 „Leisi valla terviseprofiili vastuvõtmine" kehtetuks tunnistamine

 9. Saaremaa Valla Valimiskomisjoni asendusliikmete nimetamine

 10. Jaoskonnakomisjonide moodustamine

 11. Rahvakohtunikukandidaatide valimine

 12. Saaremaa Vallavolikogu rahandus- ja majanduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine

 13. Saaremaa Vallavolikogu planeeringu- ja keskkonnakomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine

 14. Saaremaa Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine

 15. Informatsioon