« Tagasi

Saaremaa Vallavalitsus pälvis rahvusvahelisel konverentsil auhinna GIS-lahenduste eest

11.-15. juulil 2022 Ameerika Ühendriikides San Diegos toimunud rahvusvahelisel geoinfosüsteemide konverentsil sai Saaremaa Vallavalitsus Esri SAG auhinna. Tegemist on maailma suurima GIS-valdkonna konverentsiga. Esri SAG (Special Achievement in GIS Award) auhinnaga tunnustatakse omavalitsuse saavutusi geoinfosüsteemide (GIS) valdkonnas.

Esri partneri AlphaGIS OÜ juhatuse liikme Aivo Vardi sõnul hindasid kandidaate piirkondlikud ja Euroopa Esri esindused ning lõpliku valiku tegi Esri president Jack Dangermond. Ta lisas, et Saaremaa vald on kõige kaasaegsemaid GIS-tehnoloogiaid võtnud kasutusele organisatsioonis tervikuna ning loonud tipptasemel rakendusi asutusesiseseks infovahetuseks, planeeringute- ja teiste ruumiandmete haldamiseks, kodanike kaasamiseks ning paljudeks muudeks ülesanneteks, mis hõlbustab juhtimist ja info jagamist.

Otsus Esri ArcGIS platvormi kasutusele võtuks langetati Saaremaal 2017. aasta haldusreformi käigus. Vaid loetud aastate jooksul on Saaremaa valla geoinfospetsialistid Maarika Saks ja Hannes Rohulaid koos kolleegidega välja töötanud ühtse GIS-platvormi, mis on tänaseks loonud kõik vajalikud eeldused kiireks geograafilise teabe hankimiseks ning aitab jagada informatsiooni ja lihtsustada koostööd omavalitsuse erinevate asutuste ning partnerite vahel. Igapäevaselt kasutavad ArcGIS rakendusi oma tööülesannete tegemiseks kümned spetsialistid ning selle näitajaga ollakse kõigi Eesti omavalitsuste lõikes väga kõrgel tasemel, mida saab sisemise kasutusaktiivsuse ja kompetentside osas võrrelda ehk ainult Tallinna ja Tartu linnaga. „On heameel tõdeda, et GIS-tehnoloogia aktuaalsust ja vajalikkust asendamatu töövahendina on märgatud ja toetatud ka omavalitsuse juhtkonna tasandil ning sellele annab kinnitust enam kui 70 erialase koolituse läbinud spetsialisti, mida on konkurentsitult rohkem kui mis tahes teises Eesti omavalitsuses," täiendas AlphaGIS OÜ osakonna juhataja ja koolitaja Ranel Suurna.

Kokkuvõtteks on see aidanud omavalitsuse tegevusi muuta läbipaistvamaks ja arusaadavamaks elanikele ning andnud võimaluse kaasata inimesi erinevatesse (kaasavatesse) tegevustesse. Tuntavalt on vähenenud ka otsustusprotsessideks kuluv aeg. Käimasolevatest töödest on praegu ühed olulisemad Saaremaa valla uue üldplaneeringu koostamine ning kalmistute digitaliseerimine, mille valmimisel on aktiivselt kaasatud ka Saaremaa piirkondlikud teenuskeskused ja Saaremaa Haldus.

Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Kaarel Tang: „Kasutame Saaremaa vallas GIS-lahendusi üha rohkem enda töödes ja tegemistes nii avalikus vaates kui ka vallasiseste tööprotsesside tarbeks. Vaid mõnede näidetena on töö korraldamisel sellest abi nii võsatöödel, niitmisel, lumelükkamisel, jäätmetega majandamisel kui ka teede remontimisel ja sundvalduste ning hankedokumentide vormistamisel. Saaremaa Haldus arendab asutusesiseseks kasutamiseks edukalt GIS-lahendusele ülesehitatud tööülesannete moodulit ning kalmistute rakendust, kus juba digitaliseeritud kalmistute kaartidelt on võimalik üles leida hauaplatse."

Ka vallavalitsuse planeeringuteenistuse juhataja Siim Kuusiku sõnul kasutatakse erinevaid GIS-rakendusi igapäevaselt, alustades andmekogude ja informatsiooni kuvamisest kuni erinevate kitsenduste analüüsimiseks. „Veebipõhiseid rakendusi kasutame ka koostööks erinevate osapoolte vahel, mis teeb kogu selle protsessi tunduvalt hõlpsamaks. GIS-lahenduse lihtsus ning interaktiivsus on tööd hõlbustanud nii üldise infokorje tegemisel kui ka konkreetsema teabe kogumisel," lisab Kuusik.

Kokku pälvis enam kui 15 000 osalejaga rahvusvahelisel konverentsil tuhandete asutuste seast 224 organisatsiooni (vt siit). Auhinna andis üle Esri president Jack Dangermond ning selle võttis San Diegos toimunud tseremoonial 13. juulil 2022 vastu AlphaGIS ettevõtte esindaja Ranel Suurna.

Maailma juhtiv geoinfosüsteemide (GIS) tarkvara tootja Esri annab igal aastal välja auhinna SAG (Special Achievement in GIS Award), millega tunnustatakse organisatsioone, kes on panustanud kogukonna arengusse läbi geoinfosüsteemide lahenduste.

Saaremaa valla GIS-platvormi näidete ja kasutuslugudega on võimalik lähemalt tutvuda läbi spetsiaalse geoportaali.

Esri SAG auhinda on välja antud alates 2012. aastast. Eestist on varasemalt tunnustuse saanud:

  • 2012 – Statistikaamet
  • 2014 – Tallinna Linnaplaneerimise Amet
  • 2018 – Eesti Kaitsevägi
  • 2019 – Tartu Linnavalitsus
  • 2020 – Veeteede Amet

Lisainfo ESRI kodulehel.