Uus korraldatud jäätmeveoperiood Saaremaa vallas algab 1. aprillist 2023

Enamus jäätmeteemalisi küsimusi ja järelpärimisi on võimalik lahendada telefoni teel numbril 524 7636. Infoliin toimib jätkuvalt, kuid seoses kõnede rohkusega on ühenduse saamine tavapärasest keerulisem – palume varuda kannatust.

Samuti võib kirjutada aadressil jaatmehooldus@saaremaavald.ee. Palume arvesse võtta, et kirjalikult pöördudes võib vastuse saamine võtta tavapärasest kauem aega.

Kodanike vastuvõtt vallamajas (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) toimub: esmaspäeviti kell 9.00–12.00 ja 13.00–16.00, kolmapäeviti kell 9.00–12.00 ja 14.00–17.30. Muul ajal vastuvõtt ainult eelneval kokkuleppel!

Saaremaa Vallavalitsus on sõlminud lepingud edukaks tunnistatud pakkujatega jäätmeveo korraldamiseks Saaremaa valla territooriumil. Lääne-Saaremaa veopiirkonnas alustab alates 1. aprillist 2023 teenuse pakkumist RAGN-SELLS AS ja Ida-Saaremaa veopiirkonnas Eesti Keskkonnateenused AS (vt kaart).

Sujuvama ülemineku tagamiseks algab uus jäätmeveoperiood algselt kavandatust kuu aega hiljem. Kuni 31. märtsini 2023 kestab praegune jäätmekorraldus. Jäätmeveolepingu sõlmimine uue jäätmevedajaga ei ole inimeste jaoks kohustuslik, vaid jäätmevaldajate liitmine korraldatud jäätmeveo uueks perioodiks toimub automaatselt. Siiski on lepingu sõlmimine soovitatav selleks, et kirjalikult kokku leppida jäätmeveograafik ja osutatavad lisateenused.

Kõik jäätmevaldajad liidetakse korraldatud jäätmeveo raames oma veopiirkonnas segaolmejäätmete ja biojäätmete veoga. Biojäätmete veoga ei liideta kinnistuid, kes nõuetekohaselt kompostivad ning on sellest vallavalitsust teavitanud kas iseteeninduskeskkonnas või täitnud paberkandjal (docx) avalduse ja saatnud selle vallavalitsusele (k.a meili teel vald@saaremaavald.ee). Vanapaberi (paberi ja kartongijäätmete) üleandmine on kohustuslik korteriühistutel, ülejäänud jäätmevaldajatel on teenus vabatahtlik. Pakendijäätmete veoteenust on võimalik tellida kõigil jäätmevaldajatel vabatahtliku lisateenusena. Tasuta kohtkogumise ehk pakendikotiteenus jätkub Kuressaare linnas ja Kudjape alevikus.

Üldise info korraldatud jäätmeveo tingimuste kohta saavad elanikud vallavalitsuselt e-kirja või posti teel. Täiendavalt edastab teenust osutav ettevõte kõigile jäätmevaldajatele vähemalt kuu enne veoperioodi algust info kinnistupõhise jäätmeveograafiku, teenuste hinnakirja ning teeninduspunktide asukoha ja lahtiolekuaegade kohta. Kehtivad jäätmeveovabastused kanduvad edasi ka uude jäätmeveoperioodi ning neid saab täiendavalt taotleda iseteeninduskeskkonnas või valla kodulehel. Samuti jäävad kehtima sõlmitud konteinerite ühiskasutuse kokkulepped. Korraldatud jäätmevedu puudutav info täieneb ka valla kodulehel: www.saaremaavald.ee/korraldatud-jaatmevedu.

Läbiviidud riigihankel tunnistati edukaks Lääne-Saaremaa veopiirkonnas AS-i RAGN-SELLS pakkumus maksumusega 29,90 eurot (ühe kuupmeetri segaolmejäätmete teenustasu koos käibemaksuga) ning Ida-Saaremaa veopiirkonnas võitis AS Eesti Keskkonnateenused pakkumusega 30,56 eurot.

Vaata ka: