« Tagasi

Vallavolikogu istung 30. juunil 2022

Saaremaa Vallavolikogu juunikuu istung toimub täna, 30.06.2022 algusega kell 13.00 Kuressaare raekojas. Istungit on võimalik jälgida Saaremaa valla YouTube'is ja Facebookis, materjalid on kättesaadavad istungite infosüsteemis.

Istungil on päevakorras:

Infotund: Ülevaade Saaremaa vallavalitsuse tegevustest Ukraina sõjapõgenikega

1. Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri I lugemine
2. Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine
3. Leisi Kooli põhimäärus
4. Saaremaa Spordikooli põhimäärus
5. Saaremaa Vallavolikogu 20. novembri 2020. a määruse nr 40 „Eraüldhariduskoolidele tegevuskulutoetuse andmise tingimused ja kord" muutmine
6. Saaremaa Vallavolikogu 21. juuni 2018. a määruse nr 31 „Saaremaa valla püsiasustusega väikesaarte laevaliinide piletihindade kehtestamine" muutmine
7. Muraja külas Punumäe detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
8. Kõrkvere küla Järve detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
9. Kõrkvere küla Järveotsa detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
10. Kõrkvere küla Vana-Kuke detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Niidu, Teeveere, Pooli, Arjukülje, Tuule ja Teeraja katastriüksuste osas
11. Hindu külas Rannakalda detailplaneeringu koostamise lõpetamine
12. Hindu külas Tõllu detailplaneeringu lõpetamine
13. Tirbi külas Piiri detailplaneeringu planeeringuala suurendamine
14. Kõiguste külas Välibaasi detailplaneeringu planeeringuala suurendamine
15. Saaremaa Vallavolikogu Kuressaare linnakodaniku komisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine
16. Informatsioon