« Tagasi

Veel saab esitada kandidaate Kuressaare linna teenetemärgile

Kuressaare linna teenetemärk antakse Kuressaare linna rahvastikuregistrijärgsele elanikule Kuressaarele osutatud väljapaistvate teenete eest. Igal aastal võib anda kuni kaks teenetemärki.

Teenetemärgi andmise ettepanek tuleb esitada vallavalitsusele 1. märtsiks kas kirjalikult Lossi 1, Kuressaare või e-kirjaga aadressil raekoda@saaremaavald.ee. Ettepanek peab sisaldama isiku, kelle kohta ettepanek tehakse, ees- ja perekonnanime, sünniaega või isikukoodi ja teene kirjeldust.

Teenetemärgi andmise otsustab volikogu linnakodaniku komisjon. Tunnustused antakse üle Kuressaare linnale linnaõiguste andmise päevale pühendatud pidulikul üritusel.