Kahju hüvitamine

Kirjeldus:

Saaremaa vallale kuuluva tee või rajatise nõuetele mittevastavuse tõttu tekkinud kahju hüvitamine. Kahju hüvitamiseks esitatakse vallavalitsusele vormikohane taotlus koos kahju tõendava materjaliga (vt allpool).

Kui kaua läheb?

Nõuetele vastava taotluse ja sellele lisatud vajalike dokumentide põhjal otsustab vallavalitsus kahju hüvitamise või sellest keeldumise 30 tööpäeva jooksul. 

Kontakt:

vald@saaremaavald.ee, tel 452 5000

Taotlemine elektrooniliselt

  Elektroonilised taotlusvormid asuvad iseteeninduskeskonnas https://iseteenindus.saaremaavald.ee. Iseteeninduskeskonda on võimalik siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID abil.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonda (Marientali tee 27, Kuressaare). Täitke eelnevalt allolev blankett või küsige blankett kohapealt. Vastuvõtuajad: K kl 10-12 ja 14-18.

Vajalikud dokumendid:

  • Kahjunõude taotlus
  • Tõendusfoto(d)
  • Kuludokumendid

Blankett:

Kahjunõude taotlus pdf doc