Tähtsad telefoninumbrid

OPERATIIVNUMBRID
Hädaabi (kiirabi, pääste, politsei) 112
Politsei- ja Piirivalveameti infotelefon 612 3000 (E-R 8-19)
Piirkonna- ja noorsoopolitseinikud
Päästeala infotelefon 1524
Kuressaare päästekomando 454 9761
Orissaare päästekomando 454 5401
Kihelkonna päästekomando 454 5007
Kuressaare merevalvekeskus (MRSC) 440 1300, 453 3322
Keskkonnainspektsiooni valvetelefon (24h) 1313

Ohvriabi kriisitelefon 116 006 (24h), 
www.palunabi.ee (24h nõustamine) - pöörduda saavad kõik, kes soovivad teavitada enda või teiste süüteo, hooletuse või halva kohtlemise või füüsilise, vaimse, majandusliku või seksuaalse vägivalla ohvriks langemisest või kes on kaotanud kuritegevuse või õnnetusjuhtumite läbi lähedase.
Saare ohvriabikeskus  5757 0744
Naiste varjupaik 5398 1620, 5309 8919
Usaldustelefon 126

RIKKED, AVARIID
Teede hooldus: Kuressaare Linnamajandus 5340 0994, Lääne-Saare haldus 452 0453
Tänavate hooldus (tänavasildid, haljasalad) 452 0453, 5340 0994
Tänavavalgustuse rikked 453 3340
Elektririkked (24h) 1343
Küte: Kuressaare Soojus AS 453 1270, Leisi kommunaalamet 522 7431
Veevärk: Kuressaare Veevärk rikketelefon (24h) 524 0868, Salme SVK 452 0355, Leisi kommunaalamet 522 7431

INFOTELEFONID
Saare infoabi 453 6363
Tarbijakaitseameti nõuandetelefon 620 1707
Turismiinfo (MTÜ Visit Saaremaa) 453 3120 
Sotsiaalkindlustusamet 612 1360

TERVISHOID
Kuressaare haigla info (24h) 452 0040
Perearsti nõuandetelefon 1220
Perearstid
Lasteabitelefon 116 111
Ämmaemanda nõuandetelefon 12252
Mürgistusteabeliin 16662
Haigekassa 669 6630


TRANSPORT
Autoabi Eesti teedel 1888
Maanteeinfo 1510
Kuressaare bussijaam 453 1661
Bussiinfo 12550
Maakonnaliinide bussiinfo 12550
Praamiinfo 1310, 618 1310
Kuressaare lennujaam 453 0313

MUU
Kogudused
Kalmistuvahid, Kudjape kalmistu 5382 2689
Prügilad: Kudjape jäätmejaam 452 8090, Maasi jäätmejaam 5326 4525
Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu MTÜ 5837 0708
Hulkuvad loomad 452 5083, 5302 7949
Kaitseliidu Saaremaa malev  717 9499