Tervist ja heaolu toetavate tegevuste toetus

Maakondlik toetusvoor 2020  

Toetatavad tegevused peavad lähtuma Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiilist või Saare maakonna tervise ja heaolu ülevaatest 2018, maakonna arengustrateegias välja toodud vajadustest ning täitma rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 eesmärke ja alaeesmärke. Toetatakse süsteemseid tegevusi, millel on pikemaajalisem mõju; ei toetata üksikuid tervise,- spordi,- elustiili,- teabepäevi, konverentse, messe.
 
Taotlusvoorus saavad osaleda kohalikud omavalitsused, kohaliku omavalitsuse allasutused (koolid, lasteaiad), sihtasutused, maakonda registreeritud mittetulundusühingud. 2020. aastal on toetuse piirsumma 800 eurot, taotleja rahaline omafinantseering on vähemalt 20%.
Tegevuste planeerimise põhimõtted (Tervise Arengu Instituudi suunised)
 
Taotlusvorm.docx koos nõutud lisadega tuleb esitada taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult e-postile riina.allik@saaremaavald.ee
T
aotluse esitamise tähtaeg: 17. juuli 2020 kell 16.30.
 

Taotlusvooru abikõlbulikkuse periood on 17. juuni 2020 – 17. detsember 2020. Aruande vorm.docx

Lisainfo: tel 452 5024, e-mail riina.allik@saaremaavald.ee
Alus: VV 09.06.20 korraldus nr 978

Kontakt

 
Tööaeg:
E 8.00-16.30
T 8.00-16.30
K 8.00-18.00 
N 8.00-16.30
R 8.00-15.00