Torgu osavallakogu

Torgu osavallakogu koosolek toimus 13. oktoobril 2020. Päevakorras oli:

1. Teenuskeskuse juhataja ülevaade valla arendus- ja kommunikatsiooniosakonna augustikuisest visiidist Sõrve. 
2. Osavallakogule suunatud Saaremaa vallavolikogu eelnõude avalik arutelu. 
3. Jooksvad küsimused. 

Torgu osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 8-liikmeline osavallakogu:

Kaupo Vipp
(esimees)
kaupo.vipp@mail.ee
Tiit Pruul
(aseesimees)
tiit.pruul@gmail.com
Luule Aadussoo iide@hot.ee
Annika Ellervee annikaellervee@gmail.com
Tarmo Mägi arditalu@gmail.com
Martin Prei martin.prei@mail.ee
Jüri Spitsõn rummujyri@gmail.com
Mihkel Undrest vrhl@hot.ee

 

Vaata ka:
Torgu osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid