Info Ukraina sõjapõgenikele ja seoses sõjaga Ukrainas

Infopunkt Ukraina põgenikele

Saaremaa infopunkt Ukraina põgenike abistamiseks asub Kuressaares aadressil Lossi 1a ja on avatud tööpäeviti kell 1013. Infopunkti e-posti aadress on ukraina@saaremaavald.ee ja telefon 452 5181. Samadel kontaktidel palume endast teada anda kõigil Ukrainast Saaremaale saabunud inimestel ning esitada ka Ukraina põgenikke puudutavad küsimused, ettepanekud ja täiendavad abistamissoovid, millega valla koostööpartnerid ei tegele (nt transpordivõimaluse pakkumine vmt). Lisaks võetakse infopunktis vastu läbi Punase Risti annetatavad asjad.

Mida teha, kui viibin Ukrainas või pean sinna minema?

Seoses Venemaa sõjalise rünnakuga Ukraina vastu uuendas Eesti välisministeerium reisihoiatust: Ukrainas viibivatel Eesti kodanikel on palutud riigist lahkuda esimesel võimalusel ja tagasi pöörduda Eestisse. Venemaa sõjalisest tegevusest tulenevalt soovitatakse täielikult Ukrainasse reisimist vältida. Ukraina õhuruum on suletud, riigist saab lahkuda maismaad pidi.

Lisainfo riigikantselei veebilehel www.kriis.ee.

Mida saame teha Ukraina ja ukrainlaste abistamiseks?

Ukraina toetamiseks on avatud erinevad annetustelefonid ja muud kanalid. Kui soovid Ukrainat ja Ukraina inimesi toetada, leiab rohkem infot veebilehtedelt www.ukrainaheaks.ee, www.pagulasabi.ee ning www.kriis.ee. Majutusvõimaluste ettepanekud on oodatud valla üldmeilile aadressil ukraina@saaremaavald.ee.

Ukrainast saabunud inimeste varustamisel toiduainetega on Saaremaa valla koostööpartneriks Kuressaare Toidupank (MTÜ Kaks kala). Selleks, et sõjapõgenikke parimal viisil aidata, kogub Kuressaare Toidupank rahalisi annetusi, et osta toiduaineid, mille järele on parasjagu kõige rohkem vajadust. Annetuse saab teha MTÜ Kaks kala arvelduskontole EE622200221044984819. Soovi korral saab toidupanka annetada ka kauasäilivaid toiduaineid. Praegu on vaja täiendada kommide, puuviljade, köögiviljade, kartulite, hommikusöögi krõbinate, riisigalettide ja tatra varusid. Toidupank asub Kuressaares aadressil Ravila 1a ja on avatud esmaspäeviti ja reedeti kell 14–17 ning teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 11–12. Lisainfo: Facebook Kuressaare Toidupank - MTÜ Kaks Kala, tel 5695 3191, kuressaare@toidupank.ee.
Toidupangast saavad abi need Ukraina sõjapõgenikud, kes on leidnud endale üürieluruumi ja teevad ise süüa. Hotellides ja Sõmera majutuskeskuses elavatele inimestele on tagatud toitlustus kohapeal. Toidupangast abi saamiseks palume end registreerida Saaremaa valla sotsiaalosakonnas aadressil Tallinna 10, Kuressaare. Vastuvõtuaeg esmaspäevast neljapäevani kell 1416, reedeti kell 1315.

Eesti Punase Risti Saaremaa selts asub Ukrainast saabunud põgenikke toetama ja nõustama, sealhulgas andma psühholoogilist abi ning koguma ja vahendama vastava valdkonna abipakkumisi. Samuti kogub Punane Rist Saaremaal hügieenitarbeid ning teeb koostööd Eesti ja rahvusvahelise Punase Ristiga. Eesti Punase Risti Saaremaa selts ootab annetatud asju aadressile Lossi 1a, Kuressaare (Ukraina infopunkt). Lisainfo: Facebook Eesti Punane Rist Saaremaa Seltssaaremaa@redcross.ee. Lisaks ootab Eesti Punane Rist liituma uusi vabatahtlikke. Oma soovist saab teada anda ja vastava avalduse täita kodulehel redcross.ee.

Ülevaade Ukraina kodanike võimalustest Eestisse tulla ja Eestis viibida

Eesti keeles: Ukraina kodanike võimalused Eestisse tulla ja siin viibida

Inglise keeles: Overview of the current conditions of the possible arrival and adaptation of Ukrainian citizens in Estonia

Ukraina keeles: Інформація для біженців з України

Vene keeles: Обзор действующих правил для возможного прибытия граждан Украины в Эстонию и их адаптации

Ajutise kaitse taotlemine

Sõja eest Eestisse tulnud Ukraina kodanikud ja nende pereliikmed saavad taotleda ajutist kaitset Saaremaal Politsei- ja Piirivalveameti Kuressaare politseijaoskonnas (Transvaali 58, Kuressaare).

Aega ajutise kaitse vormistamiseks saab broneerida e-posti teel, saates kirja aadressile ukraina@saaremaavald.ee, või Ukraina infopunkti (Lossi 1a, Kuressaare) kohale minnes. Aja eelnev  broneerimine on kindlasti vajalik, muidu Kuressaare politseijaoskonnas ajutist kaitset vormistada ei saa.

Ajutine kaitse on aastane elamisluba, millega saame Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele pakkuda turvatunnet ja sotsiaalseid garantiisid. Pärast ajutise kaitse taotlemist saavad sõjapõgenikud endale sarnased õigused nagu on Eesti elanikel – näiteks õigus siin õppida, töötada ja seeläbi saada ka ravikindlustus. Ajutise kaitse taotlusankeedi saab Ukraina infopunktist või alla laadida siit.

Eesti keeles: Ajutine kaitse Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele. Info seoses Ukraina sõjaga (Politsei- ja Piirivalveamet)

Inglise keeles: Temporary protection for Ukrainian citizens and their family members. Information on the war in Ukraine (Police and Border Guard Board)

Ukraina keeles: Тимчасовий захист для громадян України та членів їх сімей. Інформація у зв'язку з війною в Україні (Поліція і Прикордонна охорона)

Vene keeles: Временная защита гражданам Украины и членам их семей. Информация, связанная с войной в Украине (Департамент полиции и погранохраны)

Voldik "Tere tulemast Eestisse", neljas keeles

Eesti keeles: "Tere tulemast Eestisse!"

Ukraina keeles: "Ласкаво просимо до Естонії!"

Inglise keeles: "Welcome to Estonia!"

Vene keeles: "Добро пожаловать в Эстонию!" 

Töökohad Ukraina põgenike jaoks Eestis

Eesti keeles: Leia töökoht Eestis (Eesti Töötukassa)

Inglise keeles: Find a job in Estonia (Estonian Unemployment Insurance Fund)

Vene keeles: Найти работу в Эстонии (Эстонская Касса по безработице)

Kriisireguleerimine käimasolevas julgeolekuolukorras

Seoses julgeolekuolukorraga Ukrainas on Saaremaa vallas vajalikke meetmete kavandamiseks ja rakendamiseks moodustatud 14-liikmeline erikomisjon (esimees vallavanem Madis Kallas, aseesimees abivallavanem Mikk Tuisk), mille ülesandeks on:

  1. kavandada Saaremaa valla haldusterritooriumil rakendatavaid vajalikke meetmeid;
  2. teha Saaremaa Vallavalitsusele ettepanekuid nende meetmete kohta;
  3. koordineerida asutuste koostööd nende meetmete rakendamisel;
  4. koordineerida küsimuste operatiivset lahendamist;
  5. tagada Saaremaa valla elanikkonna teavitamine.

Lisaks on Saaremaa vallas moodustatud alaline kriisikomisjon, mille eesmärgiks on kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamine valla territooriumil. Komisjoni koosseisu kuulub 18 liiget.

Kriisikomisjon koordineerib kriisireguleerimist vallas, esitab regionaalsele kriisikomisjonile kord aastas kokkuvõtte komisjoni tegevusest ja järgmise aasta tööplaani ning täidab muid seadusest ja tema põhimäärusest tulenevaid ülesandeid. Valla kriisikomisjoni ülesanded ja töökord on sätestatud vallavalitsuse kehtestatud kriisikomisjoni põhimääruses, mis on kooskõlastatud Päästeametiga. Vastavalt põhimäärusele toimub komisjoni korraline koosolek vähemalt kaks korda aastas.

Kuidas kriisiks valmis olla?

Kriisiabi käitumisjuhised on Siseministeeriumi ja Päästeameti praktilised nõuanded inimestele, kuidas eri kriisideks valmistuda ja neis käituda. Eesti riik teeb kõik endast oleneva, et kriise vältida ja vajaduse korral neid lahendada. Ometi ei pruugi abi jõuda inimesteni alati piisavalt kiiresti, sest mõni kriis võib puudutada väga paljusid elanikke, kesta päevi ja isegi nädalaid. Sellises olukorras sõltub inimeste ja nende lähedaste heaolu suurel määral omaenda valmisolekust, kuni elutähtsad teenused taastatakse või abi saabub. Juhiseid ja näpunäiteid sellest, kuidas kriisi korral toimida, leiab veebilehel www.kriis.eeVeebilehelt www.olevalmis.ee ning vastavast mobiilirakendusest leiab samuti praktilisi käitumisjuhiseid, kuidas erinevateks kriisiolukordadeks valmistuda ja neis käituda.

Kontakt ja lisainfo

Infopunkt Ukraina põgenikele
Lossi 1a, Kuressaare
Saaremaa Vallavalitsus

tel 452 5181
ukraina@saaremaavald.ee

E–R 10.00–18.00
L–P 10.00–14.00