Tähelepanu! Eriolukorras on Saaremaa Vallavalitsuse hooned SULETUD. Teenistujate poole saab pöörduda telefoni või e-posti teel Kontaktid >> 
Paberdokumendid (taotlused, pöördumised jm) palume tuua Tallinna 10 hoone peaukse kõrval asuvasse postkasti. INFO: tel 452 5000.

UUDISED JA TEATED

Vallavalitsuse 31.03.2020 istungi päevakord

30.03.2020

1. Raha eraldamine reservfondist 2. Väljamaksete peatamine 3. Saaremaa Vallavalitsuse 11.02.2020 korralduse nr 235 "Aleviku- ja külaraha jaotamise täpsustatud tingimused" kehtetuks tunnistamine 4. Ametlike teadete avaldamise koha määramine 5. Sots...  Loe edasi »

____________________________________________________________________________

 

Ametlik kalender