Saaremaa Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumine Saaremaa vallale kuuluva Riksu külas asuva Riksujärve maaüksuse (registriosa nr 11605350, katastritunnus 71401:001:0410, pindala 6,50 ha,...

Enampakkumine vallavara rendile andmiseks (Riksu küla Riksujärve)

Saaremaa Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumine Saaremaa vallale kuuluva Riksu külas asuva Riksujärve maaüksuse (registriosa nr 11605350, katastritunnus 71401:001:0410, pindala 6,50 ha,...

Saaremaa vald annab teada, et on välja kuulutanud 2019. aasta taotlusvooru pühakodade parendamise toetuse taotlemiseks. Taotlusvoor kestab 22. märtsist kuni 5. aprillini ning toetust saavad...

Tänasest saab taotleda toetust pühakodade parendamiseks

Saaremaa vald annab teada, et on välja kuulutanud 2019. aasta taotlusvooru pühakodade parendamise toetuse taotlemiseks. Taotlusvoor kestab 22. märtsist kuni 5. aprillini ning toetust saavad...

Aunimetus „Kuressaare linna aukodanik" antakse isikule Kuressaare linnale osutatud väljapaistvate teenete eest või linnapoolse erilise austusavaldusena sobiva kandidaadi esitamisel. ...

Oodatakse ettepanekuid aumärgi ja teenetemärgi tunnustustele

Aunimetus „Kuressaare linna aukodanik" antakse isikule Kuressaare linnale osutatud väljapaistvate teenete eest või linnapoolse erilise austusavaldusena sobiva kandidaadi esitamisel. ...

Saaremaa Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas Kuressaare linnas Papli tn 5 asuva kinnistu kasutusse andmiseks tähtajaga 5 aastat. Kinnistu asub Põduste jõe ja...

Enampakkumine kinnistu kasutusse andmiseks (Papli 5, Kuressaare)

Saaremaa Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas Kuressaare linnas Papli tn 5 asuva kinnistu kasutusse andmiseks tähtajaga 5 aastat. Kinnistu asub Põduste jõe ja...

AS Merko Infra jätkab Kuressaare keskväljaku ehitustöödega 25. märtsil 2019. Töid jätkatakse Lossi tänava lõigus Kitzbergi tänavast kuni Pargi tänavani olemasoleva teekatte üles kaevamise ja...

25. märtsil jätkuvad keskväljaku ehitustööd

AS Merko Infra jätkab Kuressaare keskväljaku ehitustöödega 25. märtsil 2019. Töid jätkatakse Lossi tänava lõigus Kitzbergi tänavast kuni Pargi tänavani olemasoleva teekatte üles kaevamise ja...

Saaremaa Vallavalitsus alustab järgmisel nädalal 2019. aasta kaasava eelarve ettepanekute vastuvõtmist. Sel aastal on kaasav eelarve vallaülene, mis tähendab, et ettepanekuid vallaelu...

27. märtsist oodatakse ettepanekuid Saaremaa valla kaasavasse eelarvesse

Saaremaa Vallavalitsus alustab järgmisel nädalal 2019. aasta kaasava eelarve ettepanekute vastuvõtmist. Sel aastal on kaasav eelarve vallaülene, mis tähendab, et ettepanekuid vallaelu...

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) plaanib metsade uuendamiseks teha uuendusraiet käesoleva aasta augustis ja septembris Kudjape aleviku ja Praakli külaga...

RMK kutsub metsahuvilisi raiearutlelule

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) plaanib metsade uuendamiseks teha uuendusraiet käesoleva aasta augustis ja septembris Kudjape aleviku ja Praakli külaga...

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et võttis  1 2.  märtsil vastu ja suunas avalikule väljapanekule Karujärve külas Järve, Karu, Metsatee, Lodumetsa, Samblametsa, Mädajärve...

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek (Karujärve küla)

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et võttis  1 2.  märtsil vastu ja suunas avalikule väljapanekule Karujärve külas Järve, Karu, Metsatee, Lodumetsa, Samblametsa, Mädajärve...

15. märtsil oli Kadi Raadio eetris saade "Saaremaa tund" (Keskpäev), kus vesteldi järgmistel teemadel: Saaremaa valla üldplaneeringu ideekorje, kõneles vallaarhitekt Mark...

15. märtsi raadiosaates "Saaremaa tund"

15. märtsil oli Kadi Raadio eetris saade "Saaremaa tund" (Keskpäev), kus vesteldi järgmistel teemadel: Saaremaa valla üldplaneeringu ideekorje, kõneles vallaarhitekt Mark...

1. Saaremaa valla arengukava 2019–2030 ülevaatamise ja muutmise korraldamine 2. Sihtfinantseerimislepingu tähtaja pikendamine 3. 2018. aasta tegevustoetuse aruannete heakskiitmine ...

Vallavalitsuse 19.03.2019 istungi päevakord

1. Saaremaa valla arengukava 2019–2030 ülevaatamise ja muutmise korraldamine 2. Sihtfinantseerimislepingu tähtaja pikendamine 3. 2018. aasta tegevustoetuse aruannete heakskiitmine ...

Saaremaa Vallavalitsus võtab 15. märtsist vastu taotlusi  järgmise, 2019. aasta septembrist algava õppeaasta esimeste klasside lastele elukohajärgse kooli määramiseks.   ...

Algas 1. klassi taotluste vastuvõtt

Saaremaa Vallavalitsus võtab 15. märtsist vastu taotlusi  järgmise, 2019. aasta septembrist algava õppeaasta esimeste klasside lastele elukohajärgse kooli määramiseks.   ...

Saaremaa Vallavalitsus kinnitas 12. märtsil 2019. aasta mittetulundustegevuse toetuste saajad.   Abivallavanem Kristiina Maripuu selgitas, et 2019. aasta tegevustoetuste eraldamisel...

Vald jagas tegevustoetusteks üle 300 000 euro

Saaremaa Vallavalitsus kinnitas 12. märtsil 2019. aasta mittetulundustegevuse toetuste saajad.   Abivallavanem Kristiina Maripuu selgitas, et 2019. aasta tegevustoetuste eraldamisel...

Vallavalitsus annab teada, et Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müümiseks ja ühe maatüki rendile andmiseks. ...

Avalikud enampakkumised riigimaa müügiks ja rendile andmiseks

Vallavalitsus annab teada, et Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müümiseks ja ühe maatüki rendile andmiseks. ...

Vallavalitsus annab teada, et avalikul väljapanekul on Saaremaa valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja eelnõu. Eelnõu kohta oodatakse ettepanekuid 7. aprillini (kaasa arvatud) 2019 e-posti...

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja eelnõu avalik väljapanek

Vallavalitsus annab teada, et avalikul väljapanekul on Saaremaa valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja eelnõu. Eelnõu kohta oodatakse ettepanekuid 7. aprillini (kaasa arvatud) 2019 e-posti...

Vallavalitsus teavitab, et Elektrilevi OÜ kavandab hetkel üle Eesti internetivõrgu ehitamist, valguskaabli paigaldamisega tehakse algust järgmisel aastal. Võrkude planeerimine toimub ka...

Elektrilevi ootab interneti püsiühenduse sooviavaldusi

Vallavalitsus teavitab, et Elektrilevi OÜ kavandab hetkel üle Eesti internetivõrgu ehitamist, valguskaabli paigaldamisega tehakse algust järgmisel aastal. Võrkude planeerimine toimub ka...

1. Koha-aadressi määramine (Angla küla) 2. Liigalaskma küla Lille katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 3. Saikla küla...

Vallavalitsuse 12.03.2019 istungi päevakord

1. Koha-aadressi määramine (Angla küla) 2. Liigalaskma küla Lille katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 3. Saikla küla...

Tänasest, 11. märtsist saab taotleda toetust hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste vee- ja/või kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide...

Algas hajaasustuse programmi taotlusvoor

Tänasest, 11. märtsist saab taotleda toetust hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste vee- ja/või kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide...

Vallavalitsus teavitab, et 11. märtsil algab taas taotlusvoor, mille raames saab toetust taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste vee- ja/või kanalisatsioonisüsteemide,...

11. märtsil algab hajaasustuse programmi taotlusvoor

Vallavalitsus teavitab, et 11. märtsil algab taas taotlusvoor, mille raames saab toetust taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste vee- ja/või kanalisatsioonisüsteemide,...

Vallavalitsus annab teada, et Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müümiseks.  Jööri küla Metsatuka...

Avalik kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks

Vallavalitsus annab teada, et Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müümiseks.  Jööri küla Metsatuka...

Saaremaa vallavalitsus alustab 15. märtsist taotluste vastuvõttu järgmise, 2019. aasta septembrist algava õppeaasta esimeste klasside lastele elukohajärgse kooli määramiseks. Lapsevanem saab...

1. klassi taotlusi saab esitada 15. märtsist

Saaremaa vallavalitsus alustab 15. märtsist taotluste vastuvõttu järgmise, 2019. aasta septembrist algava õppeaasta esimeste klasside lastele elukohajärgse kooli määramiseks. Lapsevanem saab...

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthanke kahe tarbesõiduki kasutusrendile võtmiseks 60 kuuks. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks...

Lihthange kahe tarbesõiduki kasutusrendile võtmiseks

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthanke kahe tarbesõiduki kasutusrendile võtmiseks 60 kuuks. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks...

1. Hajaasustuse programmi 2017 toetuslepingu lõpptähtaja pikendamine (Ulje küla Kingu; Mägi-Kurdla küla Matsi) 2. Hajaasustuse programmi 2017 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine...

Vallavalitsuse 05.03.2019 istungi päevakord

1. Hajaasustuse programmi 2017 toetuslepingu lõpptähtaja pikendamine (Ulje küla Kingu; Mägi-Kurdla küla Matsi) 2. Hajaasustuse programmi 2017 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine...

Vallavalitsus annab teada, et 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, mille eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine. Toetust...

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor

Vallavalitsus annab teada, et 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, mille eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine. Toetust...

Vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialistiks valiti kolme kandidaadi seast Teele Talk-Kõdar.    „Teelel on vastav erialane ettevalmistus ja töökogemus," põhjendas valikut...

Vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist on Teele Talk-Kõdar

Vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialistiks valiti kolme kandidaadi seast Teele Talk-Kõdar.    „Teelel on vastav erialane ettevalmistus ja töökogemus," põhjendas valikut...

Erivajadusega Saaremaa valla elanikel on taas võimalik taotleda oma eluruumi vajadustele vastavaks kohandamist. Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik  esitada  25. märtsist 7....

Algab puuetega inimeste eluruumide kohandamise II taotlusvoor

Erivajadusega Saaremaa valla elanikel on taas võimalik taotleda oma eluruumi vajadustele vastavaks kohandamist. Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik  esitada  25. märtsist 7....

Vallavalitsus annab teada, et 5.- 6. märtsini teostab Kuressaare Linnamajandus puuhooldustöid Marientali tee 27 haljasalal (piirneb Pihtla teega). Sõidutee kohalt kergendatakse madalale...

Puuhooldustööd Kuressaares Marientali ja Pihtla tee nurgal

Vallavalitsus annab teada, et 5.- 6. märtsini teostab Kuressaare Linnamajandus puuhooldustöid Marientali tee 27 haljasalal (piirneb Pihtla teega). Sõidutee kohalt kergendatakse madalale...

1. Hajaasustuse programmi 2017 toetuslepingu lõpptähtaja pikendamine (Karida küla Vessiku) 2. Hajaasustuse programmi 2017 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Tuuliku) 3. ...

Vallavalitsuse 26.02.2019 istungi päevakord

1. Hajaasustuse programmi 2017 toetuslepingu lõpptähtaja pikendamine (Karida küla Vessiku) 2. Hajaasustuse programmi 2017 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Tuuliku) 3. ...

Saaremaa Halduse juhatajaks valiti üheksa kandidaadi seast endine Elektrilevi OÜ teenindusosakonna juht Ainer Tiitson.    „Kuigi paljud kandidaadid olid tugevad, valis komisjon...

Saaremaa Halduse juhatajaks valiti Ainer Tiitson

Saaremaa Halduse juhatajaks valiti üheksa kandidaadi seast endine Elektrilevi OÜ teenindusosakonna juht Ainer Tiitson.    „Kuigi paljud kandidaadid olid tugevad, valis komisjon...

Saaremaa Vallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumisi alla lihthanke piirmäära jäävas hankes „Saaremaa Vallavalitsusele meediamonitooringu keskkonna kasutamise teenuse tellimine".   ...

Hange "Saaremaa Vallavalitsusele meediamonitooringu keskkonna kasutamise teenuse tellimine"

Saaremaa Vallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumisi alla lihthanke piirmäära jäävas hankes „Saaremaa Vallavalitsusele meediamonitooringu keskkonna kasutamise teenuse tellimine".   ...

Saaremaa vald koostab esmakordselt ajaloos üldplaneeringut kogu Saaremaa ulatuses. Ideekorje kaardiga on oodatud tutvuma kõik, kelle jaoks on oluline avaldada oma arvamust Saaremaa tuleviku osas...

Vallavalitsus kutsub osalema üldplaneeringu ideekorjes

Saaremaa vald koostab esmakordselt ajaloos üldplaneeringut kogu Saaremaa ulatuses. Ideekorje kaardiga on oodatud tutvuma kõik, kelle jaoks on oluline avaldada oma arvamust Saaremaa tuleviku osas...