Väikesaarte programm

Väikesaarte programmi eesmärk on muuta väikesaarte elanikele osutatavad esmatähtsad teenused kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks. Programmi raames mõistetakse esmatähtsate teenustena mandri ja saarte vahelist transpordiühendust (sealhulgas ühendust saare keskuse ja sadama vahel), hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust, jäätmemajandust, juurdepääsu alus- ja põhiharidusele, päästevõimekuse tõstmist, sideteenuseid ning eluruumide kvaliteedi parandamist või nende ehitamist.

Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja äriühingud.
 
Väikesaarte programmi kuuluvad 14 püsiasustusega saart, mis on püsiasustusega väikesaarte seaduse alusel kantud väikesaarte nimistusse: Abruka, Aegna, Kihnu, Kesselaid, Kõinastu, Manija, Naissaar, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri. Maksimaalne toetus projekti kohta on 130 000 eurot. Projekti oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15 protsenti projekti kuludest. 
 
Lisainfo: EASi veebilehelt www.eas.ee/teenus/vaikesaarte-programm.

Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud programmi elluviimise eest vastutab kuni septembrini Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ning alates septembrist annab EAS väikesaarte programmi rakendamise üle Riigi Tugiteenuste Keskusele, kes korraldab vooru laekunud taotluste hindamise ning hakkab jälgima projektide elluviimist.
 

Kontakt

 
Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 
R 8.00-15.00