Vald müüb

Hoone rendile andmine

Saaremaa Vallavalitsus ootab ettepanekuid Lümanda endise vallamaja kasutuselevõtuks. Eesmärgiks on leida heas seisus vallamajale ja tõllakuurile rentnik, kes kasutaks hooneid aastaringselt ning kelle tegevus sobiks 1893. aastal ehitatud vallamaja hoonesse.
Hooned ja õueala soovitakse rendile anda kolmeks kuni kümneks aastaks. Kohalikul kogukonnal peab säilima võimalus kasutada vana vallamaja õueala, elektrit ja vett avalike ürituste läbiviimiseks.

Vald peab oluliseks, et tulevane rentnik väärtustaks ajaloolisi hooneid ja tema tegevus elavdaks kogukonnaelu.
Rendilevõtmise ettepanekus palutakse kirja panna oma mõtted ja kavatsused, sh meeskonna plaanitavad koosseisud, tegutsemise ajakava ja tegevusplaanid. Samuti tuleb lisada, kuidas on plaanis katta hoone ülalpidamisega seotud kulud.
Ettepanekuid läbirääkimiste alustamiseks oodatakse kirjalikult e-postile vald@saaremaavald.ee hiljemalt 22.11.2019
Küsimused ja info: vallavara peaspetsialist Tiit Põld tiit.pold@saaremaavald.ee, tel 520 8011. 

Kordusenampakkumine kinnistute müügiks

Saaremaa Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul kordusenampakkumisel vallale kuuluvad kaks hoonestatud kinnistut:

 • Karja külas hoonestatud Katlamaja kinnistu (40301:006:0296, registriosa 2693434, pindala 6475m², sihtotstarve tootmismaa). Kinnistul asub katlamajana mittekasutatav hoone (ehr kood 120818906, ehitisalune pind 364 m²). Alghind: 22 000 eurot, tagatisraha 2 200 eurot.
  Täpsem info ja tingimused: VV 05.11.2019 korraldus nr 1972.
 • Vendise külas hoonestatud Sauvere koolimaja kinnistu (37301:001:0757, registriosa 3410534, pindala 8878 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa). Kinnistul asub amortiseerunud kahekordne hoone (ehr kood 120305123, ehitisalune pind 231 m²).
  Alghind: 4 000 eurot, tagatisraha 400 eurot.
  Täpsem info ja tingimused: VV 05.11.2019 korraldus nr 1971.

Kirjalikud pakkumised esitada hiljemalt 29.11.2019 kell 11 märgusõnadega „Karja Katlamaja kinnistu" või „Sauvere Koolimaja kinnistu" kinnises ümbrikus aadressile Lossi 1, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond või elektrooniliselt e-posti aadressile vald@saaremaavald.

Enampakkumine kinnistute müügiks

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et müüb kordusenampakkumisel internetikeskkonnas www.osta.ee vallale kuuluvaid järgmisi hoonestatud kinnistuid:

 • Pärdi kinnistu (27002:002:0301, pindala 5645 m², registriosa 576934, sihtotstarve elamumaa). Kinnistu asub Kuressaarest 12 km kaugusel Kiratsi külas. Kinnistul asuvad veidi kaasajastamist ja remonti vajav 1956. aastal ehitatud puitelamu, kelder, saun ja ait. Kinnistu müügi alghind: 22 000 eurot. 
  Täpsem info ja tingimused: VV 29.10.2019 korraldus nr 1926.
 • Ringe kinnistu (48301:006:0286, pindala 4025 m², registriosa 2371734, sihtotstarve maatulundusmaa) asub endises Mustjala vallas Panga külas, Kuressaarest 40 km kaugusel Panga külas (Panga pank 1,4 km, meri 400 m). Kinnistul paiknevad amortiseerunud puithooned (elamu, ait, laut). Kinnistu müügi alghind: 8 000 eurot.
  Täpsem info ja tingimused: VV 29.10.2019 korraldus nr 1927.
 • Räägu metsakinnistu Varpe külas (43301:001:0307, pindala 4,08 ha, hinnanguliselt 790 tm puitu).
  Kinnistu müügi alghind: 20 000 eurot.
  Täpsem info ja tingimused: VV 29.10.2019 korraldus 1925
 • Räägu metsakinnistu Varpe külas (43301:001:0308, pindala 9,61 ha, hinnanguliselt 1869 tm puitu).
  Kinnistu müügi alghind: 40 000 eurot.
  Täpsem info ja tingimused: VV 29.10.2019 korraldus nr 1924

Enampakkumine toimub: 19.11 kuni 20.12.2019.
Elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.