Vald müüb

Enampakkumine taksopeatuse pidamise otstarbel parkimiskohtade üürile andmiseks 

Saaremaa Vallavalitsus korraldab suulised enampakkumised Kuressaare linnas asuvate järgmiste parkimiskohtade üürile andmiseks taksopeatuse pidamise otstarbel:
 • Tallinna tn 11 hoone ees oleva bussitasku alal 2 parkimiskohta ajavahemikul 22-06 nimetusega „Taksopeatus Tallinna tn 11 maja ees 2 kohta" tähtajaga 3 aastat;
 • Torni tänaval Kiriku tn 5 ees oleval alal 2 parkimiskohta nimetusega "Taksopeatus Torni tänaval 2 kohta" tähtajaga 3 aastat;
 • Lossi tn 7 maja ees oleval alal 3 parkimiskohta nimetusega "Taksopeatus Lossi tänaval 3 kohta" tähtajaga 3 aastat;
 • Tallinna tn 14 ees oleva bussitasku ala teatripoolsel lõigul 2 parkimiskohta (teatri poolt 1. ja 2.) ööpäevaringselt ja keskväljaku-poolsel lõigul 2 parkimiskohta ajavahemikul 21-06, arvestuslikult 3 parkimiskohta tasu eest nimetusega "Taksopeatus Tallinna tänaval I arvestuslikult 3 kohta" tähtajatult ühekuulise etteteatamisega lõpetamisest;
 • Tallinna tn 14 maja ees paikneva bussitasku ala teatripoolsel lõigul kaks parkimiskohta (teatri poolt 3. ja 4.) ööpäevaringselt ja keskväljaku poolsel lõigul kaks parkimiskohta ajavahemikul 21-06, arvestuslikult 3 parkimiskohta tasu eest nimetusega "Taksopeatus Tallinna tänaval II arvestuslikult 3 kohta" tähtajatult ühekuulise etteteatamisega lõpetamisest.
Enampakkumisel saavad osaleda kehtivat taksoveoluba ja teenindajakaarti omanikud ja taksoveondusega tegelevad ühingud. Osavõtutasu: 30 € (lubab osaleda kõigil enampakkumisetel). Ühe parkimiskoha üüri alghind: 50 €/kuus.
Enampakkumisest osavõtuks esitada hiljemalt 31. oktoobril 2019 kell 9.30 vallavalitsusele (Kuressaare, Marientali tee 27, ruum 113) kinnises ümbrikus märgusõnaga „Taksopeatused" järgmised dokumendid:
 1. maksekorralduse koopia enampakkumise osavõtutasu tasumise kohta Saaremaa Vallavalitsuse arvele (EE851010602007390004 SEB Pank, EE871700017000767815 Luminor Bank või EE362200221068434358 Swedbank);
 2. avaldus enampakkumisest osavõtuks, milles on välja toodud järgmised andmed:
  1) osavõtja nimi, registrikood, aadress, e-posti aadress, telefon;
  2) taksoveoluba omavatel isikutel kehtiva taksoveoloa number ja teenindajakaardi number; 
  3) taksoveondusega tegelevatel ühingutel nimekiri ühinguga liitunud vedajatest või ühinguga lepingulistes suhetes olevatest taksojuhtidest tuues välja nende nimed, kehtivad taksoveoloa numbrid ja teenindajakaardi numbrid; 
  4) nõusolek enampakkumisel osalemiseks selleks kinnitatud tingimustel;
  5) pakkuja kinnitus maksuvõlgade ja Saaremaa valla ees täitmata rahaliste kohustuste puudumise kohta;
  6) kuupäev ja pakkuja allkiri.
Enampakkumised toimuvad 31. oktoobril 2019 vallavalitsuses (Kuressaare, Marientali tee 27, III korrus, saal):
 • kell 10.00 "Taksopeatus Tallinna tn 11 maja ees 2 kohta";
 • kell 10.15 "Taksopeatus Torni tänaval 2 kohta";
 • kell 10.30 "Taksopeatus Lossi tänaval 3 kohta";
 • kell 10.45 "Taksopeatus Tallinna tänaval I arvestuslikult 3 kohta";
 • kell 11.00 "Taksopeatus Tallinna tänaval II arvestuslikult 3 kohta".   
Enampakkumise samm on 1 euro parkimiskoha kohta kuus. Võidab pakkuja, kelle pakutav üür on kõige suurem. 
Tingimused: VV 15.10.19 korraldus nr 1818
Lisainfo: tel 452 5104, 511 1735, margo.sooaar@saaremaavald.ee.

Enampakkumine sõiduki müügiks

Saaremaa Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel vallale kuuluvat sõiduautot Toyota Corolla (reg nr 691 AUF).
Väljalaskeaasta 2004, värvus hall, kütus bensiin, töömaht 1598 cm³, läbisõit 260 447 km, kehtiv ülevaatus kuni 03.2020, liikluskindlustus kehtiv 2019. aasta lõpuni.  
Sõiduki seisukord: üldine kulumine ja defektid.
Alghind: 1000 eurot.
Kirjalikud pakkumised esitada hiljemalt 22. oktoobril 2019 kell 15 märgusõnaga „Sõiduauto Toyota Corolla müük" kas kinnises ümbrikus (Marientali tee 27, Kuressaare, Saaremaa vald 93819) või e-posti teel (vald@saaremaavald.ee). 
Pakkumine peab sisaldama:
- pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood ning telefon;
- nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
- sõnadega väljendatud pakkumise summa;
- pakkumise esitaja allkiri;
- esindaja volitusi tõendav dokument. 
 
Hindamisele kuuluvad pakkumised, mis vastavad nõuetele. Enampakkumise võidab isik, kelle poolt pakutav hind on kõige suurem, võrdsete pakkumiste korral võidab varem esitatu.
Võitja kannab omanikuvahetusega seotud kulud.
Alus: VV 08.10.2019 korraldus nr 1762 
Lisainfo: transpordi peaspetsialist Martin Kulderknup, martin.kulderknup@saaremaavald.ee, tel 5198 1064.

Enampakkumine kinnistute müügiks

Saaremaa Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel:

 • Vendise küla Sauvere koolimaja kinnistu (registriosa number 3410534, katastritunnus 37301:001:0757, maa sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, pindala 8878 m²).
  Enampakkumise alghind: 8000 eurot, osavõtutasu 80 eurot, tagatisraha 800 eurot.
  Alus: VV 01.10.2019 korraldus nr 1727.
  Kirjalikud pakkumised esitada hiljemalt 21. oktoobril 2019 kell 11 märgusõnaga "Sauvere koolimaja" kinnises ümbrikus aadressil Lossi 1, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond 93819 või e-posti teel vald@saaremaavald.ee.
 • Leisi aleviku Karja tn 2 asuva korteriomandi 4 (registriosa number 1226434, katastritunnus 40301:004:0443, sihtotstarve elamumaa, 789/4748 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 4, mille üldpind on 78,90 m²).
  Enampakkumise alghind: 30 000 eurot, osavõtutasu 300 eurot, tagatisraha 3000 eurot.
  Alus: VV 01.10.2019 korraldus nr 1726.
  Kirjalikud pakkumised tuleb esitada hiljemalt 21. oktoobril 2019 kell 11 märgusõnaga "Leisi korter" kinnises ümbrikus aadressil Lossi 1, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond 93819 või e-posti teel vald@saaremaavald.ee.
 • Karja küla Katlamaja kinnistu (registriosa number 2693434, katastritunnus 40301:006:0296, maa sihtotstarve tootmismaa, pindala 6475 m²). Kinnistul asub katlamajana mittekasutatav hoone (ehitisregistri kood 120818906, ehitise alune pind 364 m², peamine kasutusala muu tööstushoone).
  Enampakkumise alghind: 32000 eurot, osavõtutasu 200 eurot, tagatisraha 3200 eurot.
  Alus: VV 08.10.2019 korraldus nr 1761.
  Kirjalikud pakkumised tuleb esitada hiljemalt 28. oktoobril 2019 kell 11 märgusõnaga "Karja katlamaja kinnistu" kinnises ümbrikus aadressil Lossi 1, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond 93819 või e-posti teel vald@saaremaavald.ee.

Enampakkumine hoonestusõiguse seadmiseks

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumine hoonestusõiguse seadmiseks:

 • Kudjape aleviku Kummeli põik 1 kinnistule (registriosa number 3163334, katastritunnus 27003:001:00439, pindala 10012 m², maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%). Tulenevalt Oolu maaüksuse detailplaneeringust on lubatud ehitada üks kolmekordne ärihoone ehitusaluse pinnaga kuni 2500 m².
  Hoonestusõiguse tähtaeg on 10 aastat, aastatasu algsuurus 0,70 eur/m², osavõtutasu 700 eurot ja tagatisraha 7000 eurot. Ehitiste püstitamise tähtaeg on 30.09.2023.
  Alus: VV 08.10.2019 korraldus nr 1763.
  Kirjalikud pakkumised tuleb esitada hiljemalt 28. oktoobril 2019 kell 11 märgusõnaga "Kummeli põik 1 kinnistu hoonestusõigus" kinnises ümbrikus aadressil Lossi 1, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond 93819 või e-posti teel vald@saaremaavald.ee.