Vald müüb

Kirjalik enampakkumine kinnistu hoonestusõigusega koormamiseks

Saaremaa Vallavalitsus korraldab vallale kuuluva Kudjape aleviku Kummeli põik 1 kinnistu (registriosa 3163334, katastritunnus 27003:001:00439, 10 012 m², sellest haritav maa 61 m², looduslik rohumaa 9951 m², 100% ärimaa) hoonestusõigusega koormamiseks.
 
Hoonestusõiguse tähtaeg on 10 aastat, aastatasu algsuurus on 1,00 eur/m². Kinnistule 10 aastaks seatava hoonestusõiguse aastatasu pakkumise alghinnaks on 1/10 kinnistu harilikust väärtusest. Enampakkumise tähtaeg:
19. august 2019 kell 11.

Hoonestaja on kohustatud omal kulul välja ehitama ehitised kinnistul vastavalt kehtivale detailplaneeringule ja ehitusprojektidele. Kinnistuga külgneval alal tuleb välja ehitada juurdepääsuteed kinnistule, kõnniteed, haljasalad, tänavavalgustuse rajatised, sademetevee ärajuhtimise rajatised, liiklusmärgistus, tänavanimesildid jm nimetamata vajalikud rajatised, mis täpsustatakse ehitusprojektidega. Ehitiste püstitamise tähtaeg on 31. september 2022.
Lisainfo: enampakkumisega seonduv - tel 452 5107, tiit.pold@saaremaavald.ee; 
planeeringu ja ehitusõigusega seonduv - tel 452 5044, mark.grimitliht@saaremaavald.ee. 

Enampakkumine kinnistute müügiks

Vallavalitsus müüb avalikul kordusenampakkumisel oksjonikeskkonnas osta.ee järgmisi Saaremaa vallas asuvaid kinnistuid: 

  • Panga küla Ringe (katastritunnus 48301:006:0286, pindala 4023m²).
    Hoonestatud kinnistu, millel asuvad amortiseerunud ehitised aastast 1925 (elamu, ait, laut, saun). 
    Alghind: 14 000 eurot, tagatisraha 1000 eurot.
    Alus: VV 09.07.19 korraldus nr 1194.

Oksjon on avatud 26. juulist 8. augustini 2019.
Lisainfo: tiit.pold@saaremaavald.ee, tel 452 5107 või 520 8011.

Info on üleval ka kinnisvaraportaalis kv.ee.