Välisriigi perekonnaseisutõendi kandmine registrisse

Kirjeldus:
Välisriigis koostatud perekonnaseisudokumendi võib registrisse kandmiseks esitada ükskõik millisele omavalitsusele.
Esitatav dokument peab olema legaliseeritud või apostille`iga kinnitatud. Info legaliseerimise ja apostille`iga kinnitamise kohta: Välisministeerium.
Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.
Kui kaua läheb?       
Dokumendi registrissekandmise maksimaalne aeg on üks kuu.
Hind: Riiglõivuvaba
Õigusaktid:
Kontakt: Avo Levisto, avo.levisto@saaremaavald.ee  tel 452 5017

Teenuse taotlemine

Vajalikud sammud: Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa Vallavalitsusse (aadress: Lossi 1, Kuressaare).
Vajalikud dokumendid:

Avaldajate isikut tõendavad dokumendid
Vastav välisriigi dokument

Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.
Välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`iga, kui välisleping ei näe ette teisiti.