Valjala osavallakogu

 12. veebruari 2020 osavallakogu koosolekul oli päevakorras:
1. Valjala piirkonna teede remondikava 2020
2. Ülevaade Valjala piirkonna tegemistest 2020. aastal
3. Valjala osavalla 2019. aasta tegusate inimeste tunnustamine
4. Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava 2020–2030
5. Osavallakogu liikmete ülevaade valla komisjonides osalemisest
6. Muud küsimused ja info

Valjala osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 10-liikmeline osavallakogu:

Kaido Kaasik
(esimees)
kaidokaasik68@gmail.com
508 2677
Kaire Kiil
(aseesimees)
kaire.kiil@kallemae.edu.ee
Liilia Eensaar liilia.eensaar@mail.ee
Kaido Kirst tiia.latt@saare.ee
Sille Lapp sille.lapp@gmail.com
Hindrek Ley hindrekley@hotmail.com
Aive Mõistlik aive.moistlik@valjala.edu.ee
Alexander Pupart alex.pupart@gmail.com
Agnessa Sepp agnessa.sepp@saare.ee
Ulvi Vallik ulvi.vallik@mail.ee

 

Vaata ka:
Valjala osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid