Avaliku ürituse korraldamine

Avaliku ürituse korraldamiseks Saaremaa vallas tuleb ürituse korraldajal esitada iseteeninduskeskkonnas taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega vähemalt 30 päeva enne ürituse toimumist. Lisadokumentide näidised: asendiplaan, inventari plaan, turvaplaan.

Kui üritusega seoses on vajalik sulgeda tänavaid, tuleb lisaks esitada tänava ajutise sulgemise loa taotlus, millele tuleb vajadusel lisada kooskõlastusleht ja liikluskorralduse skeem. Skeemide näidised Kuressaare kesklinnas:

Välireklaami kooskõlastamiseks ja paigaldamiseks tuleb samuti esitada eraldi taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega.