EUROPE DIRECT Saaremaa – Euroopa Liidu teabekeskus

EUROPE DIRECT Saaremaa

Europe Directi kontaktpunkt Saaremaal kuulub Eestis tegutsevasse Europe Directi võrgustikku, mis omakorda on üleeuroopalise võrgustiku liige. Kontaktpunktid teevad Euroopa Liidu kohalikele inimestele kättesaadavaks ja kaasavad nad liidu tuleviku teemalistesse aruteludesse. Võrgustikku haldab Euroopa Komisjon.

Võite meilt küsida Euroopa Liidu poliitika, programmide ja prioriteetide kohta ning osaleda Euroopa Liidu tuleviku teemalistel üritustel. Käime ka koolides, kus teeme ettekandeid, korraldame Euroopa Liidu teemalisi arutelusid ja jagame ametlikke kirjutisi. Kogu meie tegevus on kodanike jaoks tasuta. NB! Me ei saa pakkuda õigusabi ega tõlgendada ELi õigusakte.

 

 
 
 

 

Kontakt ja lisainfo