Välireklaami paigaldamine

Välireklaami paigaldamine on Saaremaa valla territooriumil reguleeritud välireklaami paigaldamise eeskirja ja reklaamimaksu kehtestamise korraga.

Reklaamimaksu kohustus rakendub alates 1. jaanuarist 2022.

Välireklaami paigaldamiseks esitatakse:

  1. vormikohane taotlus (docx, pdf);
  2. välireklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
  3. asendiskeem;
  4. reklaami kujundus või fotomontaaž paigalduskohast;
  5. eramaale paigaldamiseks omaniku kirjalik nõusolek.

Muinsuskaitsealale ja kinnismälestisele välireklaami paigaldamiseks on vajalik lisaks Muinsuskaitseameti luba, millele tuleb lisada reklaami kavand. Taotlus esitada Saaremaa nõunik Keidi Saksale: keidi.saks@muinsuskaitseamet.ee.

Kontakt ja lisainfo

Ehitus- ja planeeringuosakonna planeeringuteenistus
Tallinna 10, Kuressaare

Arhitekt (Kaarma, Kärla, Pihtla, Valjala piirkonnad)
Inge-Ly Ansip
tel 452 5041
inge-ly.ansip@saaremaavald.ee

Arhitekt (Kihelkonna, Leisi, Lümanda, Mustjala, Orissaare, Salme, Torgu piirkonnad)
Maria Reimal
tel 452 5043
maria.reimal@saaremaavald.ee

Arhitekt (Kuressaare, Laimjala, Pöide piirkonnad)
Piret Miller
tel 452 5042
piret.miller@saaremaavald.ee