Hanked

Saaremaa valla hankekord: RT IV, 27.03.2018, 15
2020. aasta hankeplaan, kinnitatud vallavalitsuse 25.02.2020 korraldusega nr 2-3/391.
Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist.
Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad Saaremaa valla dokumendiregistrist.

Noorteinfo veebilahendus, äpp ja digimono

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke „Noorteinfo veebilahendus, äpp ja digimono". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/224293) kaudu hiljemalt 20.07.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist Lindia Lallo, tel 452 5069, e-post lindia.lallo@saaremaavald.ee.

Vallalehe Saaremaa Teataja väljaandmine kuni aastani 2022

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke „Vallalehe Saaremaa Teataja väljaandmine kuni aastani 2022". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/223922) kaudu hiljemalt 30.06.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on kommunikatsiooninõunik Valmar Kass, tel 452 5008, e-post valmar.kass@saaremaavald.ee.

Kruusateede remont ja mustkatete ehitus Saaremaa valla teedel (II)

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Kruusateede remont ja mustkatete ehitus Saaremaa valla teedel (II)". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/222558) kaudu hiljemalt 02.07.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on teede peaspetsialist Enno Reis, tel 452 5113, 505 7938, e-post enno.reis@saaremaavald.ee.

Mõntu-Ventspils (Saaremaa-Kurzeme) laevaliini käivitamise toetamiseks turundusstrateegia ja turundusplaani väljatöötamine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Mõntu-Ventspils (Saaremaa-Kurzeme) laevaliini käivitamise toetamiseks turundusstrateegia ja turundusplaani väljatöötamine". Pakkumus esitada hiljemalt 03.06.2020 e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee.
Kontaktisik: arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep, tel 452 5030, e-post: karin.narep@saaremaavald.ee.