Hanked

Saaremaa valla hankekord: RT IV, 27.03.2018, 15
2020. aasta hankeplaan, kinnitatud vallavalitsuse 25.02.2020 korraldusega nr 2-3/391.
Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist.
Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad Saaremaa valla dokumendiregistrist.

Lemmikloomade varjupaiga teenuse osutamine Saaremaa vallas

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Lemmikloomade varjupaiga teenuse osutamine Saaremaa vallas". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/218274) kaudu hiljemalt 23.03.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on järelevalve peaspetsialist Katrin Hämelainen, tel 452 5081, e-post katrin.hamelainen@saaremaavald.ee.

Kalade koelmualade taastamine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Kalade koelmualade taastamine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/219438) kaudu hiljemalt 05.03.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm, tel 452 5078, 5301 0834, e-post bert.holm@saaremaavald.ee.

Mustjala päevakeskus-pansionaadi arhitektuurikonkurss

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud ideekonkursi "Mustjala päevakeskus-pansionaat arhitektuurikonkurss". Ideekonkursi eesmärk on selgitada välja parim ideelahendus, mille autori(te)ga asutakse läbirääkimistesse esitatud ideekavandi alusel Mustjala päevakeskus-pansionaadi hoone ning hooviala eel- ja põhiprojekti koostamiseks vajaliku teenuste hankelepingu sõlmimiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse alusel.
Konkursil osaleja peab hiljemalt 31.03.2020 kell 15 esitama ideekavandi, osalemis- ja kvalifitseerimisdokumendid elektrooniliselt eRHRi kaudu (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/218071). Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee. Hankija kontaktisikuks on Saaremaa vallaarhitekt Mark Grimitliht, tel 452 5044, 513 4049, e-post mark.grimitliht@saaremaavald.ee.