Hanked

Saaremaa valla 2022. aasta hankeplaan on kinnitatud Saaremaa Vallavalitsuse 28.06.2022 korraldusega nr 2-3/1132 ning vastavalt Saaremaa valla hankekorrale. Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist. Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad dokumendiregistrist.

Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Saaremaa vallas

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Saaremaa vallas". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 3.10.2022 kell 12. Hanke eest vastutav isik on hanke peaspetsialist Anu Berens (anu.berens@saaremaavald.ee, tel 452 5091). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on haridusnõunik Meelis Kaubi (meelis.kaubi@saaremaavald.ee, tel 452 5063, 518 5954).

Kuressaares Tallinna 10 hoone rekonstrueerimise projekteerimistööd

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke „Kuressaares Tallinna 10 hoone rekonstrueerimise projekteerimistööd". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 10.10.2022 kell 14. Hanke eest vastutav isik on hanke peaspetsialist Anu Berens (anu.berens@saaremaavald.ee, tel 452 5091). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on ehitusinsener Mehis Kallas (mehis.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5099).

Marientali 27 kontorihoone rekonstrueerimise projekteerimistööd

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke „Marientali 27 kontorihoone rekonstrueerimise projekteerimistööd". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 17.10.2022 kell 12. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Tea Rauk (tea.rauk@saaremaavald.ee, tel 452 5089). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on ehitusinsener Urmas Sepp (urmas.sepp@saaremaavald.ee, tel 452 5102, 507 3647). 

Kontakt ja lisainfo

Tugiteenuste osakond
Tallinna 10, Kuressaare

Hanke peaspetsialist
Anu Berens
tel 452 5091
anu.berens@saaremaavald.ee

Hankespetsialist
Tea Rauk
tel 452 5089
tea.rauk@saaremaavald.ee