Müügi- ja rendipakkumised

Tallinna tn 5 Kuressaares (turu kalapood)

Kuressaare Bussijaam OÜ korraldab kirjaliku enampakkumise Kuressaare turul aadressil Tallinna tn 5 asuva Kalapoe üürileandmiseks tähtajaga 3 aastaks alates 1.01.2023. Rendile antavate ruumide pindalad koos abiruumidega on 68 m². Üürnikel on kohustus viia renditavad pinnad vastavusse kauplemis- ja töötervishoiu nõuetega ning varustada vajalike seadmetega, hoida avatuna aastaringselt. Tagada tuleb kalapoe siseruumide ja hoonet ümbritseva väliterritooriumi korrashoid 2 m ulatuses. Üüri tasutakse aastaringselt. Lisaks üürile tasub üürnik üürileandjale tasu tarbitud kommunaalteenuste eest (vesi , elekter, küte). Valve- ja prügiveo teenuse tellimiseks sõlmib üürnik eraldi lepingud teenusepakkujaga. Üüri algsuurus enampakkumisel on 612 eurot kuus. Üüri enampakkumise hinnale lisandub kehtiv käibemaksu määr. Enampakkumise osavõtu tasu, mis on 50 eurot (tagastamatu), ja tagatisraha, mis on 100 eurot ning mis võitjale arvestatakse tasutud üüriks ja teistele isikutele tagastatakse 5 tööpäeva jooksul, tuleb tasuda eelnevalt Kuressaare Bussijaam OÜ-le (a/a EE49220001120269092). Enampakkumisest ei või osa võtta riiklike maksude võlglased.

Pakkumised esitada kinnises ümbrikus või tähitud kirjana märksõnaga "Kalapood" Kuressaare Bussijaama juhataja kabinetti, aadressile Pihtla tee 3, Kuressaare hiljemalt 15.12.2022 kell 11.00. Pakkumine peab sisaldama järgmiseid dokumente:

  1. dokument osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
  2. pakkuja avaldus enampakkumisest osavõtuks, milles on välja toodud pakkuja nimi, asu- või elukoht, kontaktandmed (telefon ja meiliaadress), pakkuja soov enampakkumisel osalemiseks esitatud tingimustel, tegevuse üldine kirjeldus, pakutav üürihind ja pakkuja allkiri.

Lisainfo: Aare Lehtsi (aare@saarebussijaam.eetel 453 1663, 521 1017).

Tallinna tn 5 Kuressaares (turu liha- ja toidupood)

Kuressaare Bussijaam OÜ korraldab kirjaliku enampakkumise Kuressaare turul aadressil Tallinna tn 5 asuva Liha- ja toidupoe üürileandmiseks tähtajaga 3 aastaks alates 1.01.2023. Rendile antavate ruumide pindalad koos abiruumidega on 51,3 m² (varustatud vee- ja elektriarvestitega, lisaks antakse käsutusse väliterass pindalaga 27,5 m²). Üürnikel on kohustus viia renditavad pinnad vastavusse kauplemis- ja töötervishoiu nõuetega ning varustada vajalike seadmetega, hoida avatuna aastaringselt. Tagada tuleb liha- ja toidupoe siseruumide ja väliterrassi korrashoid. Üüri tasutakse aastaringselt. Lisaks üürile tasub üürnik üürileandjale tasu tarbitud kommunaalteenuste eest (vesi , elekter, küte). Valve- ja prügiveo teenuse tellimiseks sõlmib üürnik eraldi lepingud teenusepakkujaga. Üüri algsuurus enampakkumisel on 462 eurot kuus. Üüri enampakkumise hinnale lisandub kehtiv käibemaksu määr. Enampakkumise osavõtu tasu, mis on 50 eurot (tagastamatu), ja tagatisraha, mis on 100 eurot ning mis võitjale arvestatakse tasutud üüriks ja teistele isikutele tagastatakse 5 tööpäeva jooksul, tuleb tasuda eelnevalt Kuressaare Bussijaam OÜ-le (a/a EE49220001120269092). Enampakkumisest ei või osa võtta riiklike maksude võlglased. 

Pakkumised esitada kinnises ümbrikus või tähitud kirjana märksõnaga "Lihapood" Kuressaare Bussijaama juhataja kabinetti, aadressile Pihtla tee 3, Kuressaare hiljemalt 15.12.2022 kell 11.00. Pakkumine peab sisaldama järgmiseid dokumente:

  1. dokument osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
  2. pakkuja avaldus enampakkumisest osavõtuks, milles on välja toodud pakkuja nimi, asu- või elukoht, kontaktandmed (telefon ja meiliaadress), pakkuja soov enampakkumisel osalemiseks esitatud tingimustel, tegevuse üldine kirjeldus, pakutav üürihind ja pakkuja allkiri.

Lisainfo: Aare Lehtsi (aare@saarebussijaam.ee, tel 453 1663, 521 1017).

Kontakt ja lisainfo

Majandus- ja haldusosakonna kinnisvarateenistus
Marientali tee 27, Kuressaare

Teenistuse juhataja
Raivo Kahm
tel 452 5114
raivo.kahm@saaremaavald.ee

Vallavaraspetsialist
Margo Sooäär
tel 452 5104
margo.sooaar@saaremaavald.ee

Vallavara valitsemise kord