Saaremaa Vallavalitsuse komisjonid

Kohanimekomisjon

Saaremaa Vallavalitsuse kohanimekomisjon on Saaremaa Vallavalitsuse alatine komisjon, mille eesmärgiks on nõustada vallavalitsust kohanimede määramisel, korraldamisel ja kasutamisel. Aadresside ja kohanimede lisainfo leiab siit.

Saaremaa Vallavalitsuse kohanimekomisjoni põhimäärus
Kohanimekomisjoni moodustamine

Kriisikomisjon

Saaremaa valla kriisikomisjon on Saaremaa valla territooriumil alaliselt tegutsev komisjon, mille eesmärgiks on kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamine valla territooriumil.

Saaremaa valla kriisikomisjoni põhimäärus
Saaremaa valla kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine

Liikluskomisjon

Saaremaa Vallavalitsuse liikluskomisjon on Saaremaa Vallavalitsuse alatine komisjon, mille eesmärgiks on analüüsida liikluskorralduse ja -ohutuse alast olukorda, anda soovitusi ja teadvustada Saaremaa valla elanikke sellealastest probleemidest. Komisjoni koosolekute protokollid on leitavad valla dokumendiregistris.

Saaremaa valla liikluskomisjoni põhimäärus
Saaremaa valla liikluskomisjoni moodustamine

Raiekomisjon

Kuressaare linna territooriumi haldav raiekomisjon. Raielubade (sh väljastatud lubade) ja haljastuse lisainfo leiab siitKomisjoni koosolekute protokollid on leitavad valla dokumendiregistris.

Raiekomisjoni koosseisu kinnitamine

Sotsiaalkomisjon

Saaremaa valla sotsiaalkomisjon on Saaremaa Vallavalitsuse alatine komisjon, mille eesmärgiks on sotsiaalhoolekandelise abi andmise korraldamine. Komisjoni koosolekute protokollid on leitavad valla dokumendiregistris.

Saaremaa valla sotsiaalkomisjoni põhimäärus
Komisjoni moodustamine

Kontakt ja lisainfo

Kantselei
Lossi 1, Kuressaare

Vallasekretär

tel 452 5000