Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

Struktuuriüksus Teenistuskoha nimetus Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks ja koormus Tähtajalisus Teenistuskohti struktuuriüksuses kokku
Ametikoht Töökoht
Ehitus- ja planeeringuosakond Ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja 1   Tähtajatu  
Ehitusinsener 3   Tähtajatu  
Ehitusspetsialist 4   Tähtajatu  
Registrispetsialist   1 Tähtajatu  
Geoinfospetsialist   3 Tähtajatu  
Maakorraldusspetsialist   2 Tähtajatu  
Ehitus- ja planeeringuosakond, planeeringuteenistus Vallaarhitekt 1   Tähtajatu  
Arhitekt 4   Tähtajatu  
Maastikuarhitekt 1   Tähtajatu  
Üldplaneeringuspetsialist   1 Tähtajatu  
Planeeringuspetsialist   2 Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku 14 9   23
Keskkonnaosakond Keskkonnaosakonna juhataja 1   Tähtajatu  
Jäätmete peaspetsialist 1   Tähtajatu  
Vee ja looduskaitse peaspetsialist 2   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku 4 0   4
Järelevalveteenistus Järelevalveteenistuse juhataja 1   Tähtajatu  
Järelevalve peaspetsialist 2   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku 3 0   3
Majandus- ja haldusosakond Majandus- ja haldusosakonna juhataja 1   Tähtajatu  
Teede peaspetsialist 1   Tähtajatu  
Teespetsialist   2 Tähtajatu  
Ehitusinsener 2   Tähtajatu  
Vallavara peaspetsialist   1 Tähtajatu  
Vallavaraspetsialist   1 Tähtajatu  
Transpordinõunik 1   Tähtajatu  
Transpordi peaspetsialist   1 Tähtajatu  
Transpordispetsialist 1   Tähtajatu  
Sotsiaaltranspordi projektijuht   1 Tähtajaline kuni 31.12.2022  
Sotsiaaltranspordi spetsialist   1 Tähtajaline kuni 31.12.2022  
Sadamate ja väikesaarte spetsialist 0,6   Tähtajatu  
Saarevaht 2   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku 8,6 7   15,6
Haridus- ja noorsootööosakond Haridus- ja noorsootööosakonna juhataja 1   Tähtajatu  
Haridusnõunik 1   Tähtajatu  
Alusharidusnõunik 1   Tähtajatu  
Üldharidusnõunik 1   Tähtajatu  
Noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist 1   Tähtajatu  
Registrispetsialist   1 Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku 5 1   6
Kultuuri- ja spordiosakond Kultuuri- ja spordiosakonna juhataja 1   Tähtajatu  
Kultuurinõunik 1   Tähtajatu  
Kultuuritööspetsialist   2 Tähtajatu  
Spordinõunik  1   Tähtajatu  
Sporditööspetsialist   1 Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku 3 3   6
Sotsiaalosakond Sotsiaalosakonna juhataja 1   Tähtajatu  
Sotsiaalnõunik 1   Tähtajatu  
Sotsiaalosakond, lastekaitseteenistus Lastekaitseteenistuse juhataja 1   Tähtajatu  
Lastekaitsespetsialist 6   Tähtajatu  
Sotsiaalosakond, sotsiaalhoolekandeteenistus Sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja 1   Tähtajatu  
Eestkostespetsialist 2   Tähtajatu  
Eestkoste assistent   1 Tähtajatu  
Projektijuht   1 Tähtajaline kuni 31.10.2020  
Sotsiaaltöö peaspetsialist 1   Tähtajatu  
Sotsiaaltööspetsialist  4   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku 17 2   19
Arendus- ja kommunikatsiooniosakond Arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja 1   Tähtajatu  
Arendusnõunik 1   Tähtajatu  
Energiamajanduse nõunik 1   Tähtajatu  
Kommunikatsiooninõunik   1 Tähtajatu  
Kommunikatsiooni peaspetsialist   1 Tähtajatu  
Arenduse peaspetsialist    4 Tähtajatu  
Tervisedenduse peaspetsialist  1   Tähtajatu  
Meedia peaspetsialist   1 Tähtajatu  
Arenduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist   1 Tähtajatu  
Projektijuht   1 Tähtajaline kuni 31.12.2021  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku 4 9   13
Turismi- ja turundusteenistus Turismiteenistuse juhataja 1   Tähtajatu  
Turundusjuht   1 Tähtajatu  
Arendusjuht   1 Tähtajatu  
Turismispetsialist   2 Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku 1 4   5
Tugiteenusteosakond Tugiteenuste osakonna juhataja 1   Tähtajatu  
Personali peaspetsialist   1 Tähtajatu  
Personalispetsialist   1 Tähtajatu  
Rahvastikutoimingute peaspetsialist 1   Tähtajatu  
Rahvastikutoimingute spetsialist 1   Tähtajatu  
Hangete peaspetsialist   1 Tähtajatu  
Hankespetsialist   2 Tähtajatu  
Arhivaar   1 Tähtajatu  
Autojuht   2 Tähtajatu  
Tugiteenuste osakond, kantselei Vallasekretär 1   Tähtajatu  
Volikogu nõunik   0,5 Tähtajatu  
Jurist 1   Tähtajatu  
Jurist   2 Tähtajatu  
Juhtkonna abi   1 Tähtajatu  
Dokumendihaldusspetsialist   1 Tähtajatu  
Istungisekretär   1 Tähtajatu  
Infosekretär   3 Tähtajatu  
Tugiteenuste osakond, infotehnoloogiateenistus IT-juht   1 Tähtajatu  
Tarkvararakenduste administraator   1 Tähtajatu  
Riistvara- ja võrguadministraator   1 Tähtajatu  
IT-tehnik   2 Tähtajatu  
Tugiteenuste osakond, rahandusteenistus Rahandusteenistuse juhataja 1   Tähtajatu  
Tugiteenuste osakond, rahandusteenistus, eelarvetalitus Peaökonomist 1   Tähtajatu  
Vanemökonomist   1 Tähtajatu  
Ökonomist   4 Tähtajatu  
Tugiteenuste osakond, rahandusteenistus, raamatupidamistalitus Pearaamatupidaja 1   Tähtajatu  
Vanemraamatupidaja   4 Tähtajatu  
Raamatupidaja   8 Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   8 38,5   46,5
Vallavanema otsealluvus Sisekontrolör 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   1 0   1
Kihelkonna teenuskeskus Teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
Infospetsialist   1 Tähtajatu  
Sotsiaaltööspetsialist 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   2 1   3
Kärla teenuskeskus Teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
Sotsiaaltööspetsialist 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   2 0   2
Laimjala teenuskeskus Teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
  Sotsiaaltööspetsialist 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   2 0   2
Leisi teenuskeskus Teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
Infospetsialist 1   Tähtajatu  
Sotsiaaltööspetsialist 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   3 0   3
Lümanda teenuskeskus Teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
Sotsiaaltööspetsialist 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   2 0   2
Mustjala teenuskeskus Teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
Sotsiaaltööspetsialist 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   2 0   2
Orissaare teenuskeskus Teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
Infospetsialist 1   Tähtajatu  
Sotsiaaltööspetsialist 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   3 0   3
Pihtla teenuskeskus Teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
Sotsiaaltööspetsialist 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   2 0   2
Pöide teenuskeskus Teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
Sotsiaaltööspetsialist 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   2 0   2
Salme teenuskeskus Teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
Sotsiaaltööspetsialist 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   2 0   2
Torgu teenuskeskus Teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
Sotsiaaltööspetsialist 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   2 0   2
Valjala teenuskeskus Teenuskeskuse juhataja 1   Tähtajatu  
Sotsiaaltööspetsialist 1   Tähtajatu  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku   2 0   2
Saaremaa Vallavalitsuse ametikohtade ja töökohtade koormus kokku    94,6 74,5   169,1
sh tähtajalised ametikohad ja töökohad   0 4   4
sh teenuskeskuste ametikohad ja töökohad   26 1   27

Vaata ka: 

Üldkontaktid, teenistujad

Saaremaa Vallavolikogu otsus 28.05.2020 nr 25
Saaremaa Vallavolikogu otsus 31.10.2019 nr 105
Saaremaa Vallavolikogu otsus 29.11.2018 nr 103
Saaremaa Vallavolikogu otsus 24.05.2018 nr 49
Saaremaa Vallavolikogu otsus 10.11.2017 nr 17