Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

Struktuuriüksus

Teenistuskoha nimetus

Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks ja koormus

Tähtajalisus

Teenistuskohti struktuuriüksuses kokku

Ametikoht

Töökoht

Ehitus- ja planeeringuosakond

Ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Ehitusinsener

1

 

Tähtajatu

 

Taristuinsener

2

 

Tähtajatu

 

Ehituslubade spetsialist

2

 

Tähtajatu

 

Kasutuslubade ja ehituskontrolli spetsialist

2

 

Tähtajatu

 

Registrispetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Geoinfospetsialist

 

3

Tähtajatu

 

Maakorraldusspetsialist

 

2

Tähtajatu

 

Ehitus- ja planeeringuosakond, planeeringuteenistus

Vallaarhitekt

1

 

Tähtajatu

 

Arhitekt

4

 

Tähtajatu

 

Maastikuarhitekt

1

 

Tähtajatu

 

Üldplaneeringuspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Planeeringuspetsialist

 

2

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

14

9

 

23

Keskkonnaosakond

Keskkonnaosakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Jäätmete peaspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Looduskasutuse ja -kaitse peaspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Veekasutuse ja -kaitse peaspetsialist

2

 

Tähtajatu

 

Keskkonnataristu peaspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

5

1

 

6

Järelevalveteenistus

Järelevalveteenistuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Järelevalve peaspetsialist

2

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

3

0

 

3

Majandus- ja haldusosakond

Majandus- ja haldusosakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Teede peaspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Teespetsialist

 

2

Tähtajatu

 

Ehitusinsener

2

 

Tähtajatu

 

Vallavaranõunik

1

 

Tähtajatu

 

Vallavara peaspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Vallavaraspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

 

Transpordinõunik

1

 

Tähtajatu

 

Transpordi peaspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Transpordispetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltranspordi projektijuht

 

1

Kuni 31.12.2022

 

Sotsiaaltranspordi spetsialist

 

1

Kuni 31.12.2022

 

Sadamate ja väikesaarte spetsialist

1

 

Koondamine 01.03.2021

 

Saarevaht

2

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

10

7

 

17

Haridus- ja noorsootööosakond

Haridus- ja noorsootööosakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Haridusnõunik

1

 

Tähtajatu

 

Alusharidusnõunik

1

 

Tähtajatu

 

Üldharidusnõunik

1

 

Tähtajatu

 

Hariduse peaspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Hariduse ja noorsootöö peaspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

6

1

 

7

Kultuuri- ja spordiosakond

Kultuuri- ja spordiosakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Kultuurinõunik

1

 

Tähtajatu

 

Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

 

2

Tähtajatu

 

Spordinõunik

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

3

2

 

5

Sotsiaalosakond

Sotsiaalosakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaalnõunik

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

 

1

Kuni 31.12.2021

 

Sotsiaalosakond, lastekaitseteenistus

Lastekaitseteenistuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Lastekaitsespetsialist

6

 

Tähtajatu

 

Sotsiaalosakond, sotsiaalhoolekandeteenistus

Sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Eestkostespetsialist

2

 

Tähtajatu

 

Eestkoste assistent

 

1

Tähtajatu

 

Sotsiaaltöö peaspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

4

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

17

2

 

19

Arendus- ja kommunikatsiooniosakond

Arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Arendus- ja kommunikatsiooninõunik

1

 

Tähtajatu

 

Energiamajanduse nõunik

1

 

Tähtajatu

 

Kommunikatsiooni peaspetsialist

 

2

Tähtajatu

 

Arenduse peaspetsialist

 

3

Tähtajatu

 

Tervisedenduse peaspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Meedia peaspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Arenduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Projektijuht

 

1

Kuni 31.12.2021

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

4

8

 

12

Turismi- ja turundusteenistus

Turismi- ja turundusteenistuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Turundusjuht

 

1

Tähtajatu

 

Arendusspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Turismispetsialist

 

2

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

1

4

 

5

Tugiteenusteosakond

Tugiteenuste osakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Personalijuht-jurist

 

1

Tähtajatu

 

Personali peaspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Personalispetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Rahvastikutoimingute peaspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Rahvastikutoimingute spetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Jurist

 

1

Tähtajatu

 

Hankespetsialist

 

2

Tähtajatu

 

Arhivaar

 

1

Tähtajatu

 

Autojuht

 

2

Tähtajatu

 

Tugiteenuste osakond, kantselei

Vallasekretär

1

 

Tähtajatu

 

Volikogu nõunik

 

0,5

Tähtajatu

 

Jurist

1

 

Tähtajatu

 

Jurist

 

1

Tähtajatu

 

Juhtkonna abi

 

1

Tähtajatu

 

Dokumendihaldusspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Istungisekretär

 

1

Tähtajatu

 

Infosekretär

 

3

Tähtajatu

 

Tugiteenuste osakond, infotehnoloogiateenistus

IT-juht

 

1

Tähtajatu

 

Tarkvararakenduste administraator

 

1

Tähtajatu

 

Riistvara- ja võrguadministraator

 

1

Tähtajatu

 

IT-tehnik

 

2

Tähtajatu

 

Tugiteenuste osakond, rahandusteenistus

Rahandusteenistuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Tugiteenuste osakond, rahandusteenistus, eelarvetalitus

Peaökonomist

1

 

Tähtajatu

 

Vanemökonomist

 

1

Tähtajatu

 

Ökonomist

 

4

Tähtajatu

 

Tugiteenuste osakond, rahandusteenistus, raamatupidamistalitus

Pearaamatupidaja

1

 

Tähtajatu

 

Vanemraamatupidaja

 

4

Tähtajatu

 

Raamatupidaja

 

8

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

8

38,5

 

46,5

Vallavanema otsealluvus

Sisekontrolör

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

1

0

 

1

Kihelkonna teenuskeskus

Teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Infospetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

2

1

 

3

Kärla teenuskeskus

Teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

2

0

 

2

Laimjala teenuskeskus

Teenuskeskuse juhataja

1

 

 

 

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

2

0

 

2

Leisi teenuskeskus

Teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Infospetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

3

0

 

3

Lümanda teenuskeskus

Teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

2

0

 

2

Mustjala teenuskeskus

Teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

2

0

 

2

Orissaare teenuskeskus

Teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Infospetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

3

0

 

3

Pihtla teenuskeskus

Teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

2

0

 

2

Pöide teenuskeskus

Teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

2

0

 

2

Salme teenuskeskus

Teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

2

0

 

2

Torgu teenuskeskus

Teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

2

0

 

2

Valjala teenuskeskus

Teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

2

0

 

2

koormus kokku

 

98

73,5

 

171,5

sh tähtajalised ametikohad ja töökohad

0

4

 

4

sh teenuskeskuste ametikohad ja töökohad

26

1

 

27

 

Vaata ka: 

Üldkontaktid, teenistujad

Saaremaa Vallavolikogu otsus 18.12.2020 nr 78
Saaremaa Vallavolikogu otsus 28.05.2020 nr 25
Saaremaa Vallavolikogu otsus 31.10.2019 nr 105
Saaremaa Vallavolikogu otsus 29.11.2018 nr 103
Saaremaa Vallavolikogu otsus 24.05.2018 nr 49
Saaremaa Vallavolikogu otsus 10.11.2017 nr 17