Saaremaa Vallavolikogu komisjonid

Komisjonid on Saaremaa Vallavolikogu tööorganid eestseisuse ja fraktsioonide kõrval. Komisjonide töövormiks on koosolekud. Volikogu esimees suunab dokumente läbivaatamiseks komisjonidele, mis annavad dokumentide kohta oma seisukoha. Komisjon võib võtta läbivaatamiseks ka muid dokumente. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool selle koosseisust.

Haridus- ja noorsootöökomisjon Protokollid Järgmine koosolek: novembrikuus ei toimu
Kultuuri- ja spordikomisjon Protokollid Järgmine koosolek: novembrikuus ei toimu
Kuressaare linnakodaniku komisjon Protokollid Järgmine koosolek: novembrikuus ei toimu
Piirkondliku arengu komisjon Protokollid Järgmine koosolek: 22.11.2023
Planeeringu- ja keskkonnakomisjon Protokollid Järgmine koosolek: 22.11.2023
Rahandus- ja majanduskomisjon Protokollid Järgmine koosolek: 23.11.2023
Revisjonikomisjon Protokollid Järgmine koosolek: 16.11.2023
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon Protokollid Järgmine koosolek: 20.11.2023

 

Kontakt ja lisainfo

Saaremaa Vallavolikogu kantselei
Tallinna 2, Kuressaare

Istungisekretär
Margit Kaldre
tel 452 5002
margit.kaldre@saaremaavald.ee

Volikogu nõunik
Andrus Lulla
tel 452 5011
andrus.lulla@saaremaavald.ee

Volikogu komisjonide koosolekute toimumise aegade kinnitamine