Vaimse tervise teenused

Koostöös Sotsiaalministeeriumiga toetab Saaremaa vallavalitsus vaimse tervise tasuta teenuste pakkumist, et parandada Saaremaa elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist. Vallavalitsus on selleks saanud toetust 124 376,52 eurot. Teenust osutatakse kuni 31. detsembrini 2023.

Kogukondlike vaimse tervise teenuste arendamine võimaldab pakkuda abi elanikele, kelle vaimse tervise olukord ei vaja veel kliinilist sekkumist, kuid kellel võib ilma õigeaegset abi saamata kujuneda välja vaimse tervise häire. Maailma Terviseorganisatsioon kirjeldab vaimset tervist kui heaoluseisundit, milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevase elu pingetega, suudab töötada tootlikult ja tulemusrikkalt ning on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks. Vaimselt tervel inimesel on olemas oskus kohaneda erinevate muudatustega ja leida parim igast situatsioonist, kuhu ta on sattunud.

Toetuse eesmärk on parandada inimeste ligipääsu vaimse tervise teenustele. Teenuse saamiseks tuleb kliendil ühendust võtta vastava teenuseosutajaga. 2023. aastal on plaanis teenuste ringi laiendada ja pakkuda uusi teenuseid ja lähenemisi, et parandada abi kättesaadavust erinevatele sihtrühmadele.

Kogemusnõustamine

Eesmärk on sarnase kogemustega inimeste vahel toimiv teadmiste ja kogemuste vahetus ning nõustamine, mille käigus pakutakse emotsionaalset, sotsiaalset ja praktilist tuge.

Eneseteadvus OÜ
Kogemusnõustaja Kairit Lindmäe
tel 5451 2202
eneseteadvus@gmail.com

Kogemusnõustamine, kriisinõustamine ja leinanõustamine

Emotsionaalse sotsiaalse ja/või praktilise toe pakkumine. Vaimse esmaabi andmine ja esmavajaduste tagamine, kriisist väljaaitamine ja kriisiga toimetulemine. Leinaprotsessi hindamine ja läbimise toetamine, mille eesmärgiks on parem leinaga toimetulek.

MTÜ Saaremaa Kogemusnõustajate Koda
Kogemusnõustaja Piia Järveots
Kogemusnõustaja ja kriisinõustaja Vesta Suuster
Kogemusnõustaja, kriisinõustaja ja leinanõustaja Pille Hein
tel 523 7069
saare.kogemusnoustajad@gmail.com

Kunstiteraapia

Eesmärk on loovus- ja kunstipõhiste meetoditega toetada laste sensomotoorset, kognitiivset ja sotsiaalemotsionaalset arengut, täiskasvanute ärevuse, depressiooni, meeleolulangusega toimetulekut.

MTÜ Loovtera
Kunstiterapeut Kadi Trave
tel 5812 0720
loovtera@gmail.com

Loovteraapia

Eesmärk on kliendi psühhosotsiaalse heaolu suurendamine ja vaimse tervise toetamine. Loovteraapia sobib kõigile vanusegruppidele ning annab teaduslikult tõendatult häid tulemusi erinevate vaimse tervise probleemide korral, trauma- ja leinatöös, valuteraapias ja rehabilitatsioonis.

Fuks OÜ
Terapeut Kristi Schulze
tel 501 0546
kristi.saarso@gmail.com

Muusikateraapia

Eesmärk on kliendi toetamine loovtegevuste ja muusikateraapia tõenduspõhiste tehnikate kaudu turvalises keskkonnas koos terapeudiga, andes võimaluse kliendile vaadata iseendasse, oma elule, algatada ja teha muudatusi või aktsepteerida oma olukorda.

OÜ Muusika Minule
Muusikaterapeut Kerli Remmelgas
tel 523 4578
kerlremmelgas@gmail.com

Nõustamine, kriisisekkumine, kriisi- ja leinanõustamine

Nõustaja poole saab pöörduda igasuguste elus ettetulevate erinevate murede ja probleemidega. Eesmärk on parandada inimeste heaolu, leevendada pingeid, aidata kohaneda elus toimuvate muutustega, lahendada kriise ja konflikte inimeste ja gruppide vahel ning toetada inimest endale püstitatud eesmärkide saavutamisel

FIE Urmas Lehtsalu
Nõustaja Urmas Lehtsalu
tel 507 7716
urmas.lehtsalu@tt.ee

Paari- ja pereteraapia

Eesmärk on peresuhete toetamine lapse käitumisprobleemide ilmnemisel ja arengukriiside puhul. Peresuhete toetamine vanemluse ja paarisuhte probleemide korral.

Head Suhted OÜ
Pereterapeut Monika Sarapuu
tel 514 5498
sarapuumonika@gmail.com

Paari- ja pereteraapia ning perenõustamine

Eesmärk on läbi süsteemse töö tugevdada peresuhteid igapäevases elus ning kriisides (ka vanemate nõustamine lahutuse korral).

OÜ Elunuhe
Pereterapeut Liina Kohu
tel 520 6846
kohuliina@gmail.com

Pere lahendusringi teenus

Eesmärk on taastava õiguse lähenemiste hulka kuuluv ennetav perepõhine lühisekkumine, mis võimestab perekonda ning annab perele ja tema tugivõrgustikule tagasi põhivastutuse positiivsete muutuste ellu kutsumise eest pere elus, et ennetada pere probleemide süvenemist ja taastada peresuhteid. toetada inimeste paremat toimetulekut läbi erinevate teraapiliste sekkumiste kriisist väljaaitamisel ja kriisiga toimetulemisel.

Ennetustegevuse Keskus MTÜ
Pere lahendusringi koordinaator Janne Tamm
tel 5666 7570
jannetamm13@gmail.com

Psühholoogiline nõustamine, kriisitöö, grupinõustamine, supervisioon

Eesmärk on toetada inimeste toimetulekut läbi erinevate teraapiliste sekkumiste nagu psühhodramaatilised tehnikad ja individuaalnõustamie. Kriisitöö ja sekkumine nii pikalevinud kui akuutse kriisi puhul on keskendumine inimese olemasolevatele jõuvarudele. Teenusele saamiseks palun võtta ühendust lastekaitsespetsialistiga.

Ajuventiil OÜ
Eripedagoog-nõustaja Helar Peterson
tel 5668 9227
helar.peterson@gmail.com

Ratsutamisteraapia

Eesmärk on parandada kliendi sotsiaalset võimekust, pakkuda lahendusi pärssivate erivajadustega toimetulekuks nii kliendile kui ka tema tugivõrgustikule. Parandada kliendi füüsilist võimekust lähtuvalt kliendi rehabilitatsioonoplaanist või koostatud juhtumist.

Arukas Hobu OÜ
Ratsutamisterapeut Kaili Allmägi
tel 509 9231
arukashobu@gmail.com

Kontakt ja lisainfo

Sotsiaalosakond
Tallinna 10, Kuressaare

Sotsiaalnõunik
Heleri Jõgi
tel 452 5170
heleri.jogi@saaremaavald.ee