Aleviku- ja külaraha

Aleviku- ja külaraha on valla eelarve vahenditest eraldatav toetus piirkondliku elu edendamiseks ning keskkonna ja elukvaliteedi parendamiseks. Toetuse suurus kinnitatakse iga aasta peale taotluste vastuvõtu lõppu. Toetuse kasutamine on üsna paindlik ja alevik või küla saab ise otsustada, milleks seda kõige enam on vaja. Aleviku- ja külaraha kasutamine saab toimuda järgmistel eesmärkidel:

  • heakorra kulude osaliseks hüvitamiseks;
  • ürituste läbiviimiseks;
  • küla- või alevikuliikumise arendamiseks ja ühistegevuse aktiviseerimiseks.

Toetust on õigus taotleda kehtivate volitustega aleviku- või külavanemal. Vanema valimise korra ja seniste volituste kehtivuse sätestab Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut. Vanema kohustusi võib täita ka mittetulundusühing või seltsing, kui alevik(ud) või küla(d) on nii otsustanud. Vanema volituste kehtivuse kontrollimiseks ja uue vanema valimiseks saab abi vallavalitsuselt. Selleks tuleb pöörduda vastava piirkonna teenuskeskuse poole. Taotluse vaatab üle teenuskeskuse juhataja, kes kontrollib sh üle vanema volituste kehtivuse.

Aruandlus toetuse kasutamise kohta tuleb esitada hiljemalt ühe kuu jooksul peale toetuse kasutamise perioodi, vastaval aruandevormil (docx) koos kuludokumentidega. Aruandluse osas nõustab samuti piirkonna teenuskeskus.