Erakorraline toetus

Kirjeldus:

Toetust on õigus taotleda õnnetusjuhtumi korral raskesse majandusliku olukorda sattunud isiku või perekonna konkreetse olukorra leevendamiseks.
Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele või piirkonna teenuskeskusele taotluse. Ametnikul on õigus nõuda taotlejalt sissetulekut tõendavaid dokumente, sh konto väljavõtteid ja muid vajalikke lisaandmeid.
Sotsiaalhoolekandelise abi määramisel võetakse arvesse abivajava isiku ja tema pereliikmete sissetulekud, majanduslikku olukorda, taotluse põhjendatust. 

Kui kaua läheb?

Kui kõik on korrektne, otsustatakse abi andmine 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

Piirkonna sotsiaaltööspetsialist. Vaata kaardirakendust või piirkonnad.

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa valla sotsiaalosakonda (Tallinna 10, Kuressaare; vastuvõtt E 9-12, 14-16, T 12-16, K 8.30-12, 14-17.30, R 8.30-12)  või piirkondlikusse teenusekeskusesse.