Jäätmemajandus

Saaremaa valla jäätmete vastuvõtukohad: KAART.
Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri.

Jäätmeseadus näeb ette, et kohalik omavalitsus korraldab oma territooriumil jäätmevedu. Selleks tuleb läbi viia riigihange, mille käigus leitakse jäätmevedaja, kellel on antud territooriumil teatud ajaperioodil ainuõigus korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete veoteenust osutada.

Tagasivaade - jäätmevaldkonna tegevused 2018

Jäätmete keskkonnale ohutu käitlemise tagamiseks koguti Saaremaa valla elanikelt 2018. aasta jooksul tasuta mitmeid jäätmeliike.

 • Elektroonikaromude kogumisring
  Tasuta kogumisringi üle kogu valla viis maikuus läbi MTÜ EES-Ringlus. Koguti 21 tonni elektroonikajäätmeid, kulud kattis mittetulundusühing ise.  


   
 • Ohtlike jäätmete kogumisring 
  ohtlike jäätmete kogumine 2018
 • Tasuta kogumisringi üle kogu valla viis maikuus läbi Epler & Lorenz AS. Koguti 8,42 tonni ohtlikke jäätmeid, kulu vallale oli 9996 €.     
 • Ohtlike jäätmete tasuta vastuvõtt
  Maasi ja Kudjape jäätmejaamades kogu aasta jooksul koostöös Maasi Jäätmehooldus OÜ-ga ja Kudjape Ümberlaadimisjaam OÜ-ga, koguti 12,13 tonni ohtlikke jäätmeid, kulu vallale 12 565€.
   
 • Suurjäätmete kogumisring
  Üle kogu valla koguti ning Maasi jäätmejaamas ja Sikassaares võeti juunis vastu kokku 270 tonni suurjäätmeid, kulu vallale 50 385€, koostööpartnerid Maasi Jäätmehooldus OÜ ja Sikassaare Vanametall OÜ.
   
 • Haljastusjäätmete vastuvõtt sügisel Kudjape jäätmejaamas koostöös Kudjape Ümberlaadimisjaam OÜ-ga. Koguti 73 tonni haljastusjäätmeid, kulu vallale 7895€.
 • Eterniidi vastuvõtt
  Vastuvõtt toimus jäätmejaamades koostöös Maasi Jäätmehooldus OÜ-ga ja Kudjape Ümberlaadimisjaam OÜ-ga. Elanikelt koguti 125 tonni eterniidijäätmeid, kulu vallale 20 705€.


Et tagada ka tulevikus jäätmete keskkonnale ohutu käitlemine:

 • võeti vastu uus kogu valda hõlmav Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri;
 • leiti hanke tulemusena korraldatud jäätmeveo teostaja Mustjala, Kihelkonna, Salme, Torgu ja Pihtla piirkondadele. Vedu algab 1. märtsil 2019, segaolmejäätmeid hakkab vedama OÜ Prügimees;
 • alustati üleminekut pakendijäätmete kohtkogumisele, uue teenusega saavad liituda Kuressaare linna ja Kudjape aleviku elanikud;
 • kõigi Saaremaa valla jäätmevaldajate andmed koondati jäätmevaldajate registrisse. 

Täname kõiki koostööpartnereid, kes on abiks nii jäätmete kogumisel kui korraldatud jäätmeveo elluviimisel, sh Maasi Jäätmehooldus OÜ, Saaremaa Prügila OÜ, Kudjape Ümberlaadimisjaam OÜ, OÜ Prügimees, AS Ragn-Sells, MTÜ EES-Ringlus, Epler & Lorenz AS, Sikassaare Vanametall OÜ, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, Eesti Pakendiringlus OÜ, MTÜ Rehviringlus ning OÜ Geodata Arendus.
Suur tänu meie elanikele jäätmete sorteerimisel nähtud vaeva eest ja jäätmete keskkonnaohutuks käitlemiseks üleandmise eest!
2019. aasta plaanidest, tegevustest ja kogumiskampaaniatest anname teada vallalehe Saaremaa Teataja, valla Facebooki lehe ja valla veebilehe kaudu.

 Tähelepanu! Uued võimalused pakendijäätmete üleandmiseks: 
Pakendijäätmed.
Avalikud pakendikonteinerid Kuressaare linnas:
 • Kudjape alevik, kortermajade hoov;
 • Marientali tee ja Mooni tn ristis olev parkla;
 • Torni tn parkla;
 • Kitzbergi parkla;
 • Abaja 12, Ranna poe kõrval;
 • Roomassaare poe juures;
 • Kihelkonna mnt Rimi juures;
 • Smuuli 1, Tooma poe juures;
 • Tehnika 5, Kaubaaida juures.

Jäätmejaamad

 • Kudjape jäätmejaam (Kudjape alevik, Pähklimetsa tee 13)
  www.kudjapejaatmejaam.ee, avatud E-R 8-18, L 10-15, tel 452 8090
  Hinnakiri
 • Maasi jäätmejaam (Mäeküla)
  avatud E, K, L 9-17, tel 5326 4525
  Hinnakiri

Jäätmejaamas TASUTA vastuvõetavad ohtlikud jäätmed, piirkogused

 Tähelepanu! Ohtlike jäätmete tasuta äraandmiseks palutakse kaasa võtta isikut tõendav dokument.

 

Kontakt

Keskkonnaosakond
Tallinna 10, Kuressaare 93819 

Jäätmete peaspetsialist
Katrin Koppel, tel 452 5086
katrin.koppel@saaremaavald.ee 

Kodanike vastuvõtt:
K kell 8-12 ja 14-18