Eluruumi kohandamine

Kirjeldus:

Eluruumi kohandamisega vähendatakse või kõrvaldatakse konkreetses eluruumis konkreetse isiku tegevuspiirangust tulenevaid takistusi. Eesmärgiks on isiku iseseisvam ja turvalisem toimetulek eluruumis. Kohandamisega seotud põhjendatud kulutustest hüvitatakse üldjuhul kuni 75%, hüvitis määratakse sõltuvalt taotleja majanduslikust olukorrast alati juhtumipõhiselt. Õigustatud isikuks hüvitise andmisel on isik kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega
Hüvitise määramise protsess:
1. Kohanduse vajaduse tuvastamine (kodukülastus);
2. Kaks võrdlevat hinnapakkumist vajalike ehitustööde teostamiseks;
3. Majandusliku olukorra hindamine omafinantseeringu võimekuse tuvastamiseks;
4. Hüvitise andmise otsustamine;
5. Töövõtuleping (kolmepoolne) kohanduse teostamiseks;
6. Hüvitise maksmine peale töö üleandmist- vastuvõtmist otse kohanduse teostanud ettevõttele.

Kui kaua läheb?

Hüvitise andmine otsustatakse 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest. Lõpptulemuseni jõudmiseks kulub olenevalt olukorrast kuni pool aastat.

Õigusaktid:

Eluruumi kohandamise kulude hüvitamise kord

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

Piirkonna sotsiaaltööspetsialist. Vaata kaardirakendust või piirkonnad.

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Palume pöörduda Saaremaa valla sotsiaalosakonda (Tallinna 10, Kuressaare; vastuvõtt E 9-12, 14-16, T 12-16, K 8.30-12, 14-17.30, R 8.30-12) või piirkondlikusse teenusekeskusesse enne eluruumis kohandustööde alustamist.

Blankett: Hüvitis eluruumi kohandamise kulude katteks