Sünnitoetuse taotlemine

Kirjeldus:

Sünnitoetust on õigus taotleda Saaremaa vallas alaliselt elaval lapsevanemal, kes on vähemalt kuus kuud enne lapse sündi rahvastikuregistrisse sisse kantud valla elanikuna ning tingimusel, et lapse esmaseks elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vald.
Toetuse suuruseks on 400 eurot.

Sünnitoetuse väljamaksmiseks esitab taotleja 3 kuu jooksul arvates lapse sünni registreerimisest kirjaliku avalduse. Mitmike sünni puhul makstakse toetust iga vastsündinu eest. Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel või kui sünnitoetust maksti ühele vanematest teisest omavalitsusest.

Kui kaua läheb?

Kui kõik on korrektne, makstakse sünnitoetus välja 7 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

Kadi Nellis, kadi.nellis@saaremaavald.ee, tel 452 5054

Taotlemine elektrooniliselt

  Elektroonilised taotlusvormid asuvad iseteeninduskeskonnas https://iseteenindus.saaremaavald.ee. Iseteeninduskeskonda on võimalik siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID abil.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal 

Vajalikud
sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa valla sotsiaalosakonda (Tallinna 10, Kuressaare). Vastuvõtuajad: E 9-12, 14-16, T 12-16, K 8.30-12, 14-17.30, R 8.30-12.
Täitke eelnevalt allolev pabertaotluse blankett või küsige blankett kohapealt.

Vajalikud
dokumendid:

Isikut tõendav dokument, lapse sünnitõend.

Blankett:

Sünnitoetuse taotlus pdf docx